Niotis


niotis

W niebieskim polu, kolumna złota uwieńczona wschodzącym słońcem, z obu stron w towarzystwie kiści złotego winogrona. Klejnot, taka sama kolumna złota ze wschodzącym słońcem, jednakże bez kiści winogrona. Labry w barwach niebiesko-złotych. Ród Niotis, pochodzący z Grecji, zamieszkały w Niemczech, reprezentowany jest przez osobę fundatora herbu, Panagniotisa Niotisa urodzonego w Fleorsheim nad Menem w Niemczech, syna Theodorosa Niotisa urodzonego w Grecji w miejscowości Sidirokastra okręgu Serres, wnuk Panagniotisa Niotisa. Fundacji herbu dokonano w styczniu 2007 roku. Rejestracji w roli herbowej Pierwszej Powszechnej Otwartej Księdze Herbowej Nova Heraldia pod numerem 260107 dokonano na wniosek Panagniotisa Niotisa. Do używania tego znaku herbowego upoważnieni są wszyscy potomkowie po linii męskiej pochodzący od fundatora herbu.