Neumann


neumann

Tarcza herbowa dzielona w pas w barwach niebiesko-złotych. W niebieskim polu pół orła Dolnego Śląska, w pozycji górnych narożników po jednym złotym księżycu barkami od siebie. Klejnot, wyrastająca postać górnika  w galowzm odzieniu, w czarnej czapce, zwrócony w prawo, trzymający dwa młoty. Jeden przed sobą, drugi ponad głową. Labry w barwach niebiesko-złotych. Ród pochodzący z Górnego Śląska z miasta Katowice. Fundacji herbu dokonano w lipcu roku 2002. Rejestracji w roli herbowej Pierwszej Powszechnej Otwartej Księdze Herbowej Nova Heraldia pod numerem 230606 dokonano na wniosek Andreasa Neumanna. Do używania tego znaku herbowego upoważnieni są wszyscy potomkowie po linii męskiej pochodzący od fundatora herbu, w tym Tobias Neumann.