Musioł


Tarcza: W czerwonym, kroczący srebrny rumak o złotej uprzęży, grzywie, ogonie i kopytach tej samej barwy. Na nim, jeżdziec o srebrnych skrzydłach, przedstawiający ewangielistę Mateusza, trzymający w prawej podniesionej ręce złotą zapaloną świecę. Klejnot: pięć srebrnych piór strusich wyrastających z srebrno-czerwonej nałęczki. Labry: czerwone, podbite srebrem.

Fundacji znaku rodzinnego Musioł dokonano Roku Pańskiego 2020 dla rodziny Pana Mateusza Musioła. Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi w rodzinie oraz kultywowania jej tradycji. Znak ten ma pozostać symbolem tożsamości dla współczesnych jak i przyszłych pokoleń. Niniejszym potwierdzamy, że herb własny rodziny Musiał został zarejestrowany pod numerem 200320 w roli herbowej Nova Heroldia z Jeleniej Góry i podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jego wizerunku w herbarzu tejże roli herbowej. Uprawnionymi do używania tego znaku herbowego jest fundator Mateusz Musioł oraz małżonka Weronika Cecylia, jak też jego potonkowie w linii męskiej i żeńskiej, pod warunkiem zachowania nazwiska Musioł.