Mrohs


Na niebieskim, złota duża  gwiazda płatka śniegowego w towarzystwie trzech mniejszych, dwie w kątach górnego obszaru głowicy, jedna w obszarze podstawy tarczy, na dnie. Klejnot: dwie wyprostowane ręce w białych rekawach trzymające  wysoko pół koła młyńskiego. na którym zawieszono głowę wołu w barwie czarnej.

Niniejszym ogłaszamy wszem, wobec i każdemu z osobna,że dla Szanownego Pana Martina Mrohsa zamieszkałego w Rożniątowie pod Strzelcami Opolskimi, dokonano fundacji znaku herbowego, który zarejestrowano w Polskiej Roli Herbowej Nova Heroldia z Jeleniej Góry, pod numerem .050521 roku. Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi w rodzinie oraz kultywowania jej tradycji. Znak ten ma pozostać symbolem tożsamości dla współczesnych jak i przyszłych pokoleń. Znak ten ma pozostać symbolem tożsamości dla współczesnych jak i przyszłych pokoleń.Uprawnionym do używania tego znaku herbowego jest: fundator Martin Mrohs, jak też ewentualni potomkowie w linii męskiej i żeńskiej, pod warunkiem zachowania nazwiska Mrohs.Uprawnienia te, fundator rozszerza na potomków męskich pochodzacych od dziadka Alfreda Mrohsa, w tym na ojca Joachima oraz brata fundatora Arnolda Mrohsa.