Mieczykowski


mieczykowski

W niebieskim j złoty słup rozdęty z wybrzuszeniem półokrągłym na zewnątrz na wysokości 2/3, na którym złożono czerwony miecz. Całość obłożono u dołu, dwoma, skrzyżowanymi od siebie, złotymi toporami o czerwonych rękojeściach. Klejnot, wyrastająca z niebiesko-złotej opaski postać męska, wsparta lewą ręką na biodrze, w czerwonym odzieniu i o takiej samej barwie kapeluszu, przytrzymująca włócznię na której nadziana głowa ludzka okryta czerwonym kapeluszem. Labry w barwach niebiesko-złotych.Jak podają źródła archiwum rodzinnego najstarszy udokumentowany przodek to Stanisława Mieczykowski uczestnik powstania listopadowego. Jego jedyny syn Tadeusz Stanisław Mieczykowski pisarz grodzki w Kaliszu ze związku z Marią Teresą z Godlewskich doczekał się czterech synów a mianowicie Antoniego, Piotra, Karola i Pawła. Najmłodszy z nich Paweł kontynuator rodu żeni się z Eweliną Studzikowska która rodzi mu dwóch synów Jana i Stanisława.

Fundacja herbu własnego Mieczykowski została dokonana na wniosek Jana Tadeusza Mieczykowskiego w miesiącu sierpniu roku 2008. Herb ten zarejestrowano pod numerem 180808 w roli herbowej Pierwszej Powszechnej Otwartej Księdze Herbowej Nova Heraldia. Znaku tego mogą używać wszyscy bezpośredni potomkowie w linii męskiej oraz żeńskiej pod warunkiem zachowania nazwiska Mieczykowski.