Marczak


Blazon: na czerwonej tarczy, pomiędzy dwoma srebrnymi kosami do siebie, skierowanymi w dół skrzyżowanymi dziobami, złożono krzyż kawalerski takiej samej barwy. Klejnot: ze srebrno-czerwonej nałęczki, wyrasta siedem pawich piór obłożonych takim samym krzyżem kawalerskim jak na tarczy. Labry: czerwone podbite złotem.

Fundacji znaku herbowego Marczak, dokonano Roku Pańskiego 2021 dla rodziny Pana Kamila Władysława Marczaka, zamieszkałej w miejscowości Grubno, województwo kujawsko-pomorskie.

Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi w rodzinie oraz kultywowania jej tradycji. Znak ten ma pozostać symbolem tożsamości dla współczesnych jaki przyszłych pokoleń. Uprawnieni do używania tego znaku herbowego są wszyscy męscy i żeńscy potomkowie fundatora, tak dugo jak używać będą nazwiska Marczak. Niniejszym potwierdzamy że herb własny rodziny Marczaków zarejestrowano w Polskiej Roli Herbowej Nova Heroldia z Jeleniej Góry,  podając go do publicznej wiadomośc poprzez zamieszczenie jego wizerunku w herbarzu tejże roli herbowej pod numerem 300821.

*** Autorem projektu graficznego jest fundator herbu, Kamil Władysław Marczak (weług własnej grafiki) powstał w konsultacji i pod nadzorem rodziny. Herb został sprawdzony na jednorazowość i niepowtarzalność, jak też został zatwierdzony przez komisję heraldyczną Polskiej Roli Herbowej Nova Heroldia.