Marcelewicz


Marcelewicz

Tarcza dzielona w słup w barwach czerwono-srebrnych. Na linii cięcia złożona podkowa barkiem w dół,pomiędzy jej ramionami krzyż podwójny, wszystko w barwach przemiennych. Klejnot- ręka odziana na niebiesko, trzymająca srebrny miecz ułożony w pas. Labry czerwone podbite srebrem. Niniejszym ogłaszamy tymże aktem rejestracyjnym fundację znaku herbowego rodziny Marcelewicz dokonaną przez Marcina Marcelewicza, w roli herbowej Polskiej Wspólnoty Heraldycznej Nova Heroldia. Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi rodzinnych oraz kultywowania tradycji rodzinnej. Niniejszym potwierdza się, że dnia 23 marca Roku Pańskiego 2017, niżej opisany herb został zarejestrowany pod numerem 250317 w roli herbowej Nova Heroldia i podany do publicznej wiadomości poprzez publikację w herbarzu tejże roli herbowej.