Makoś


Makos

W czerwonym,  srebrny gołąb w locie, trzymający złotą łodygę kwiatu maku, o dwóch takiej samej barwy listkach i srebrnym kielichu. Z nałęczki w barwach przemiennych czerwono-srebrnych wyrastają wspięte, od siebie,  postacie srebrnego rumaka i złotego lwa. Labry, czerwone podbite złotem. Fundacji herbu rodziny Makoś dokonano w miesiącu marcu 2017 roku na wniosek Sławomira Makosia. Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi rodzinnych oraz kultywowania tradycji rodzinnej. Niniejszym potwierdza się, że dnia 25 marca  Roku Pańskiego 2017 powyższy herb został zarejestrowany  pod numerem 230317 w roli herbowej Nova Heroldia i podany do publicznej wiadomości poprzez publikację w herbarzu tejże roli herbowej.