Maj II


Na czerwonej tarczy, ponad srebrną podkową  w podstawie, barkiem ku dołowi,  srebrny koń z niebieskim siodłem i złotym napisem Maj ponad takimż  sercem. Labry: czerwone podbite srebrem. Klejnot: z czerwono-srebrnej nałęczki, wyrasta zbrojna ręka, przechodząca przez srebrną koronę, trzymająca w dłoni topór, obuchem ku górze. Pod tarczą na wstędze zawołanie złożone z dwóch słów ,,Princeps May,,

Rejestracja tego znaku herbowego, dokonano Roku Pańskiego 2022 dla rodziny Maj wywodzącej swoje korzenie z powiatu radomskiego. Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi w  rodzinie oraz kultywowania jej tradycji. Znak ten ma pozostać symbolem tożsamości dla współczesnych i przyszłych pokoleń. Uprawnionymi do używania tego znaku herbowego : wszyscy bezpośredni potomkowie fundatora, Mariusza Maja, męscy i żęńscy, tak długo jak stosować będą nazwisko Maj.

Niniejszym potwierdzamy, że herb własny rodziny Maj, został zarejestrowany pod numerem 310722 w Polskiej Roli Herbowej Nova Heroldia z Jeleniej Góry,

Za wiarygodność genealogiczną i heraldyczną po dokonaniu konsultacji i sprawdzeniu dostarczonych dokumentów potwierdza

komisja heraldyczna.

Jelenia Góra, 02 sierpnia 2022 roku