Lewoń


lewon

czarnej tarczy herbowej pod złotą głowicą na której w pas, trzy czarne głowy dzika, trójgóra złota z której wyrasta takaż gałąź dębu z pięcioma listkami takiej samej barwy w pas 3 i 2, na której u spodu dwa złote żołędzie zwisają. Klejnot, na czarno-złotej opasce czarna głowa dzika złożona. Labry w barwach czarno-złotych.

Według informacji zawartych w dokumentach znajdujących się w posiadaniu rodziny, najstarszy potwierdzony znany przodek to Władysław Lewoń urodzony w 1882 roku w miejscowości Poleckiszki na terenie Krolestwa Polskiego. Odnotowany jest jako posiadacz ziemski który żeni się w okresie międzywojennym z niejaką Marianną. Ze związku tego na świat przychodzi dwoje dzieci w tym córka Maria i męski potomek Władyslaw urodzony w 1925 roku.Zawiera on związek małżenski z Anną Lewoń z domu Zapaśnik. Owocem tego związku jest dwójka dzieci a mianowicie: córka Zofia i kontynuator rodu Jan Lewoń urodzony w 1956 roku w Jasiancy. Jan zawiera związek małżeński z Haliną z Czyżewskich. Z tego zwiazku przychodzi na świat jedyny męski potomek Marcin Lewoń urodzony w 1976 roku w Mrągowie.

Niniejszym potwierdza się  fundację i rejestrację herbu własnego rodziny Lewoń pod numerem 100109 w roli herbowej Pierwszej Powszechnej Otwartej Księgi Herbowej Nova Heraldia. Fundacja ta została  udokumentowana wywodem genealogicznym w prostej linii od najstarszego znanego przodka Władysława Lewoń z miejscowości Poleckiszki. Działo się to dnia 29 stycznia  Roku Pańskiego 2009 w mieście Jeleniej Górze. Niniejszym ogłaszamy wszem i wobec że herb własny zwany Levion został zarejestrowany i podany do publicznej wiadomości poprzez naniesienie w roli herbowej na wniosek fundatora Jana Lewoń. Do używania tego znaku herbowego są uprawnieni wszyscy potomkowie w linii męskiej pochdzący  od fundatora herbu w tym Marcin Lewoń i jego dzieci oraz w linii żeńskiej pod warunkiem zachowania nazwiska Lewoń.