Lewandowski


lewandowski

 

Opis Herb

W czerwonym, pod złotą koroną złożoną w obszarze  głowicy,  dwie srebrne podkowy barkiem ku górze, rzędem w pas. Klejnot: na hełmie ozdobionym nałęczką w barwach  złoto-srebrnych, czerwonych  Orzeł Biały na wprost, w złotej koronie, dziób i szpony złote, język czerwony. Na piersi, tarczka czerwona ze złotą majuskułą L. Labry w kolorze czerwonym podbite złotem. U dołu dewiza,, Wiara ,Ojczyzna, Rodzina. Ród Lewandowskich swoje korzenie wywodzi z prastarych, pięknych ziem Polski – Kujaw, a konkretnie z miejscowości zwanej w przeszłości Kowale, a obecnie Kowal. Według legendy 30 kwietnia 1310 roku w osadzie Kowale na Kujawach w chałupie wiejskiego kowala Bartłomieja urodził się Książe Kazimierz – przyszły król Polski, syn księżnej Jadwigi córki Bolesława Pobożnego – księcia kaliskiego i ojca Władysława Łokietka.  Następnego dnia ksiądz z pobliskiego kościoła św. Mikołaja ochrzcił nowonarodzone dziecko. Bartłomiej dostąpił zaszczytu trzymania dziecka do chrztu. Fakt ten został odnotowany w księgach kościelnych, a ojciec chrzestny został zapisany po łacinie, jako levantes Bartholomneus, czyli Bartłomiej podający, trzymający dziecko do chrztu. Od tej pory zaczęto nazywać Bartłomieja – Levantes. Przydomek ten  lub jak w tamtych czasach określano imiono lub zwanie zostało zaakceptowane przez mieszkańców Kowale i mieszkańców okolicznych borów jak i przez dzieci Bartłomieja. W późniejszych czasach przepisany i utrwalony na długie lata na przyszłe pokolenia, aby przypominać potomnym o tym niezwykłym historycznym wydarzeniu narodzin. Z czasem, kiedy w Polsce tworzyły się nazwiska wykorzystano nadany kiedyś przydomek, który został spolszczony i stworzono nazwisko Lewant lub Lewand.  Później w drugiej połowie XIII wieku nastąpił jak stwierdzają badacze nazw osobowych proces tworzenia nazwisk przez dodanie przedrostka „ski” W ten sposób powstało jedno z najpopularniejszych dzisiaj w Polsce i pięknych nazwisk – Lewandowski. Ten legendarny protoplasta rodu dał początek tej linii, którą przez cały okres 700 lat zamieszkiwała w Kowalu na Kujawach, a męscy potomkowie trudnili się kowalstwem, zawodem przekazywanym z pokolenie na pokolenie.

I Generacja.  Z najstarszych posiadanych dokumentów wynika, że w 1736 roku rodzi się w Kowalu jeden z  potomków Bartłomieja – Grzegorz Lewandowski, (*1736 +1816) trudniący się kowalstwem. 

II. Generacja.  Grzegorz miał sporo dzieci, ale znamy ich tylko czworo: Ignacy (*1773 +1831), Jan (*1776 +brak danych), Grzegorz (*1779 +1829), Marianna (*1793 +1829).  Nas interesuje tylko Marianna Lewandowska (*1793 +1866), która rodzi syna Bartłomieja, dziecku temu nadaje swoje nazwisko rodowe.

III. Generacja. Bartłomiej Lewandowski urodził 13.08.1823 r.  W dniu 25.11.1844 roku zawarł w Kowalu związek małżeński z Urszulą Ambrożewicz (*1827  +1916).  W znanych dokumentach figuruje jako „kowal z Kowala”. Bartłomiej zmarł 23.01.1901 w Kowalu.

IV.  Generacja.  Ze związku Bartłomieja z Urszulą urodziło się 10-ro dzieci (5 chłopców i 5 dziewczynek). Ludwika (Krajewska) (*1845 +1898), Sylwester (*1849 +1855), Marcin (*1851 +1861), Maryanna (*1853 +brak danych), Marcyanna (mężatka, brak imienia i nazwiska męża *1855 +brak danych), Leopold (*1857 +1920), Jan Nepomucen (*1860  +1929), Ignacy(*1864 +1936), Waleria (*1866 +1868) i Waleria Apolonia (Jakubowska) (*1870 +1968).  Dla przedstawienia linii fundatora herbu  interesuje nas tylko Ignacy Lewandowski (*1864 Kowal +1936 Częstochowa) Był to ostatni „kowal z Kowala” w tej rodzinie. Po 700 latach wykonywania tego zawodu przez przodków Ignacego, zawód ten na skutek industrializacji, braku zapotrzebowania na wyrobu jak i wyjazdu do miasta wszystkich dzieci Bartłomieja w poszukiwaniu lepszych warunków życia– zawód ten w tej rodzinie zanikł.  Ignacy to bardzo interesująca postać w rodzinie. Jako młody chłopiec pracował w kuźni u swojego ojca w Kowalu. Później dzięki pomocy i działań starszego brata Leopolda, (pracował w Warszawie, był dyrektorem fabryki cygar, a przez pewien okres czasu mieszkał na Zamku Królewskim w Warszawie), Ignacy  dostał się do szkoły „kolejarskiej” w Warszawie. Po jej ukończeniu pracował przy budowie linii kolejowej iwanogrodzko-dąbrowskiej. Przy budowie tej kolei w miejscowości Skarżysko poznał swoją przyszłą żonę, Antoniną Józefą Lubczyńską (*1874 +1936), córkę właściciela huty w Skarżysku (Kamienna), a później współwłaściciela i dyrektora odlewni żeliwa „Wulkan” w Częstochowie. Sam Ignacy między czasie prowadził różne działalności, parał się nawet działalnością bankową. Po śmierci teścia Roberta Lubczyńskiego jego córka, a żona Ignacego Antonina Józefa otrzymała olbrzymi jak na tamte czasy spadek w postaci kilku tysięcy rubli w złocie. Przez kilka lat, prawie do śmierci prowadził zakład pod nazwą „Parowa Fabryka Wiedeńskich Organków Ignacego Lewandowskiego w Częstochowie”. W rodzinie znany był jako człowiek zahartowany, pracowity, prawy i solidny, zawsze dążył do wyznaczonego celu. Często podkreślał swój status twardego Kujawiaka i swoje przywiązanie do ojczyzny.

V. Generacja. Ignacy z małżeństwa z Antoniną Józefą doczekał się 10-ro dzieci (5 chłopców i 5 dziewczynek): Włodzimierz Stanisław (*1894 +1952) legionista 6. pp., zawodowy oficer WP. Helena Janina (Glinojecka) (*1896 +1976). Zygmunt Bazyli (*1898  +1933) legionista 6. pp., uczestnik wojny polsko-sowieckiej 1920 r, uczestnik wojny o Śląsk cieszyński, zawodowy oficer WP. Maria Magdalena (Pyrkosz) (*1900 +1947).  Zofia Teodora (*1902 +1907). Jadwiga Genowefa (Barańska) (*1904 +1988) więzień polityczny obozów koncentracyjnych w Majdanku, Ravensbruck, i Buchenwaldzie. Kazimierz Bogusław (*1905 +1988). Mieczysław Bartłomiej (*1908  +1947). Stefania Alina (I voto Jurewicz, II voto Wieczorek) (1914 +1995). Tadeusz Ryszard (1917 +1986)

Mieczysław Bartłomiej Lewandowski (*1908 +1947) zawodowy oficer Wojska Polskiego, uczestnik walk obronnych w 1939 roku, jeniec wojenny hitlerowskich oflagów, więzień UB.  W 1937 roku zawarł związek małżeński z Antoniną Heleną Wolf (*1911 +1970). 

VI. Generacja.  Ze związku tego urodziło się dwóch synów Mieczysław Ryszard i Jerzy Antoni. Mieczysław Ryszard Lewandowski, fundator herbu własnego Lewandowskich, urodził się kilka dni przed wybuchem II wojny światowej 29 lipca 1939 roku w Warszawie. Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu. Za działalność społeczną i kulturalną odznaczony srebrnym Krzyżem Zasługi, oraz wieloma medalami resortowymi. Wieloletni Przewodniczący i vice Przewodniczący  Krajowego Klubu Iluzjonistów w Łodzi i Tarnowie, Założyciel i Prezydent Polskiego Klubu Iluzjonistów we Wrocławiu, współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Genealogicznego, członek Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego we Wrocławiu.  Autor książek: Silva rerum – Lewandowscy, historia Rodu oraz mrówczego opracowania o mieszkańcach miasta Kowala. Kustosz Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL. W 1969 r. zawarł związek małżeński z Zofią Stanisławą Marcinowską (*1941) Absolwentką Akademii Medycznej we Wrocławiu, magister farmacji. Drugim synem Mieczysława Bartłomieja i Antoniny Heleny jest Jerzy Antoni (*1946 r.). Zawarł związek małżeński z Danutą Hutnik (*1950), a później z Joanną Zuzanną Żorniak (*1970).

VII.  Generacja.  Ze związku Mieczysława Ryszarda i Zofii Stanisławy urodził się:

Syn – Mieczysław Maksymilian Lewandowski (*1971), absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, żonaty z Katarzyną Szamburską (*1971) absolwentką Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu i Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie. Córka – Marzena (*1973 +1973). Syn – Martin Maria (*1975), absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, w związku małżeńskim z Iwoną Jadwigą Ptak-Borys. Syn – Mariusz Marek (*1977), absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

VIII. Generacja.  Ze związku Mieczysława Maksymiliana i Katarzyny Szamburskiej Lewandowskiej  urodziła się córka Laura Maria (*1995) i kontynuator po mieczu tej linii rodu Lewandowskich – syn Maksymilian Mieczysław Lewandowski (*2001)  Drugi syn Martin Maria i jego żona Iwoną Jadwigą mają córkę -Zofię Iwonę (*2007) Ze związku Jerzego Antoniego i Danuty Hutnik  urodziła się – córka Dominika (*1982) i syn Jerzy Antoni (*1984) a z drugą żoną Joanną Zuzanną syn Filip (*1990 +1990) i syn Juliusz Aleksander (*1992)Ważnym przesłaniem jest poznanie i zrozumienie znaczenia symboliki zawartej w tym herbie. Herb zbudowany jest w kolorach czerwonym, złotym (żółty), srebrnym (biały) w kolorach jakie zostały ustanowione jako barwy flagi na I Zjeździe Rodzinnym w 2002 roku. Użyte kolory zawierają Polskie  barwy narodowe z dodatkiem koloru złotego (żółtego). Uważa się, że w heraldyce kolor  czerwony jest symbolem dwóch cnót waleczności i odwagi, kolor złoty (żółty) jest symbolem czterech cnót życzliwości, delikatności, wzniosłości i otuchy, kolor srebrny (biały) symbolizuje  cztery cnoty: uczciwość, czystość, niewinność i pokorę. – tarcza z rysunkiem złotej korony króla Kazimierza Wielkiego, symbolizuje legendarne narodziny w dniu 30 kwietnia 1310 roku tego Króla  w Kowalu w chałupie kowala Bartłomieja, protoplasty  Rodu Lewandowskich, – dwie srebrne  podkowy symbolizują  zawód wykonywany przez wieki przez męskich potomków tej rodziny, aż do początków XX wieku, – opaska na hełmie w kolorach złotym (żółty), srebrnym (biały) i czerwonym symbolizuje barwy flagi rodu Lewandowskich, – stylizowany Orzeł Polski z okresu panowania Kazimierza Wielkiego, symbol majestatu Polski w tym przypadku symbol patriotyzmu i umiłowania Ojczyzny, który w tej Rodzinie Lewandowskich stawiany był zawsze na pierwszym miejscu, – litera L na piersi orła jest pierwszą literą od nazwiska Lewandowski, rysunek zgodny ze starym wzorem ze srebrnego, osobistego monogramu Mieczysława  Lewandowskiego (*1908 +1947). Oryginał monogramu znajduje się w zbiorach Genealogicznego Archiwum Lewandowskich GRAL. – pod spodem herbu na wstędze dewiza za słowami: Wiara – Ojczyzna – Rodzina, wartości kultywowane i przekazywane w tej rodzinie z pokolenia na pokolenie. Niniejszym potwierdza się  fundację i rejestrację herbu własnego rodziny Lewandowskich. Fundacji znaku rodowego rodziny Lewandowski dokonano dnia 06 stycznia Roku Pańskiego 2013 na wniosek Mieczysława Lewandowskiego. Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi rodzinnych oraz kultywowania tradycji rodzinnej. Niniejszym potwierdza się, ze  dnia 06 stycznia Roku Pańskiego 2013 herb ten został  zarejestrowany pod numerem 060113 w roli herbowej Nova Heroldia i podany do publicznej wiadomości poprzez publikację w herbarzu  tejże roli herbowej. Uprawnionymi do używania tego znaku herbowego są wszyscy potomkowie w linii męskiej oraz żeńskiej pod warunkiem zachowania nazwiska Lewandowski a pochodzący od najstarszego znanego, udokumentowanego przodka  jakim jest Grzegorz Lewandowski z Kowala na Kujawach, urodzony w 1736 roku.