Lazar


lazar

 

W trójdzielnej tarczy w pas, w czerwonym – gołąb srebrny, w srebrnym – czerwony krzyż maltański, w zielonym – trzy złote kłosy wyrastające ze złotej kępy. Klejnot, na hełmie z czerwono- zielonej opaski wyrasta ramię zbrojne z uniesionym mieczem za którym czarne skrzydło krucze wyrasta. Poniżej herbu dwa ordery podwieszone na wstęgach, nadane fundatorowi herbu, po prawej Order św. Stanisława po lewej Krzyż Szlachecki Nobility Cross.

Przodkowie fundatora herbu własnego Lazar osiedlili się w Sączowie koło Będzina. Po mieczu udokumentowany jest wywód od 1770 roku. Pradziad Józef Lazar urodził się 14 listopada 1853 roku w Psarach. Ojciec Teodor Jan  w 1941 pojął za żonę Wacławę Szmidt z Grabocina, obecnie Sosnowiec. Ojciec matki Wincenty Szmitt ze Strzemieszyc pochodził z linii Szweckiej Szmittów pisanej przez dwa ,,tt,,. Jego żona Marta Frankiewicz była córką Józefa Frankiewicza z Dębowej Góry w Sosnowcu i  Berty Emilii Szimy urodzonej w 1872 w Hnidousy koło Pragi, a wnuczką Anny Raszek z Tuchlowic koło Czeskiej Pragi. Fundator herbu Andrzej Lazar urodził się 16 lipca 1954 w Sosnowcu, jako trzeci syn Teodora Jana Lazara i Wacławy Szmidt. Naukę rozpoczął w 1961 roku w Będzinie. W 1974 rozpoczął studia dzienne na Akademii  Medycznej w Katowicach. W 1982 ukończył kurs dla lekarzy ratowników górniczych w Bytomiu. Rok później kurs specjalistyczny dla lekarzy badających kierowców, pracując w Czeladzi jako lekarz na chirurgii ogólnej. W 1992 dokonał specjalizacje I stopnia z Okulistyki i od tej pory  jest właścicielem Prywatnego Gabinetu Okulistycznego w Dąbrowie Górniczej. Członek Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Katowicach. Członek Polskiego Towarzystwa Okulistycznego w Katowicach. Działacz społeczno – kulturalny. Koneser fotografii czarno-białej. Autor książek genealogicznych z cyklu – „Genealogia Polska-Rody Zagłębiowskie”. Członek Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego we Wrocławiu. Członek Autorów Polskich w Warszawie. Prezes i założyciel Zagłębiowskiego Kola Genealogicznego w Sosnowcu. Kawaler Orderu św. Stanisława III , II klasy Komandorii Zagłębiowskiej  Dam i Kawalerów . Zastępca Wielkiego Mistrza Krzyża Szlacheckiego „Nobility Cross” w Będzinie. Członek zarządu Stowarzyszenia Dam i Kawalerów Orderu św. Stanisława w Polsce w Warszawie- Łazienki Królewskie. Kustosz Kapituły Rodu Lazarów w Gródkowie.

Fundacji znaku własnego Lazar dokonano dnia 28. listopada Roku Pańskiego 2009 na wniosek Andrzeja Lazara. Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi rodzinnych oraz kultywowania tradycji rodzinnej. Niniejszym potwierdza się, że  dnia 6 stycznia Roku Pańskiego 2010 herb własny Lazar został zarejestrowany pod numerem 281109 w roli herbowej Pierwszej Powszechnej Otwartej Księgi Herbowej Nova Heraldia i podany do publicznej wiadomości poprzez publikację w herbarzu tejże Wspólnoty Heraldycznej.
*) Ordery herbowe przysługują jedynie Fundatorowi herbu, jako Kawalerowi Orderów, nie są wszakże dziedziczną częścią herbu