Krajewski


Na złotej tarczy, tarczka rombowa barwy zielonej na której srebrna laska eskulapa ze złotą kulą i złotym wężem, w towarzystwie dwóch liter Z i K w barwie czarnej. Labry: prawe – zielone podbite złotem, lewe – zielone podbite srebrem. Klejnot: na złoto-zielono- srebrnej nałęczce, Raróg w barwie złotej, z czerwonym dziobem, o srebrnych nogach z czerwonymi szponami.U dołu na wstędze sentencja ,,Primum non nocere”

Fundacji tego znaku herbowego, dokonano Roku Pańskiego 2023 dla potomków wywodzących swoje korzenie z rodu Raróg, w dowód pamięć dla Zbigniewa Krajewskiego. Intencją fundatorki  tego herbu, Jadwigi Zawadzkiej – Krajewskiej, jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi w rodzinie oraz kultywowania jej tradycji. Znak ten ma pozostać symbolem tożsamości dla współczesnych i przyszłych pokoleń. Uprawnionymi do używania tego znaku herbowego, obok wspomnianego Zbigniewa Krajewskiego, jest fundatorka jak również osoby wskazane w aneksie.

Niniejszym potwierdzamy, że herb własny Raróg, został zarejestrowany pod numerem 100523 w Polskiej Roli Herbowej Nova Heroldia z Jeleniej Góry.

W imieniu komisji heraldycznej roli herbowej

Nova Heroldia

potwierdza prezes i heraldyk

Norbert Wacławczyk

Jelenia Góra, 15 maja Roku Pańskiego 2023.