Kukuczka


Na niebieskiej tarczy, hybryda niedźwiedzio-jelenia w barwie złotej. Klejnot: Z niebiesko-złotej nałęczki, wyrasta chorągiew kościelna o trzech latzach, na których po jednym złotym kwiatku kukuczki, obłozona złotym orłem śląskim. Labry: niebieskiem podbite złotem.

Fundacji znaku rodzinnego Kukuczka dokonano Roku Pańskiego 2021 dla Pana Przemysława Piotra Kukuczki. Intencją Fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi w rodzinie oraz kultywowania jej tradycji. Znak ten ma pozostać symbolem tożsamości dla współczesnych, jak i przyszłych pokoleń. Niniejszym potwierdzamy, że herb własny rodziny Kukuczka, został zarejestrowany pod numerem 090321 w roli herbowej Nova Heroldia i podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jego wizerunku w herbarzu tejże roli herbowej.