Królikowski


Na niebieskiej tarczy, dwa złote węże owinięte wokół laski Asklepiosa, przedstawionej w formie kręgosłupa barwy naturalnej kości. Labry: niebieskie podbite złotem. Klejnot: na niebiesko – złotej nałęczce złożony złoty kwiat aronii. Poniżej na wstędze motto ,,Pars magna bonitatis est vielle fieri bonum”

Rejestracji poniżej opisanego znaku herbowego, dokonano w Polskiej Roli Herbowej Nova Heroldia na wniosek Szanownego Pana Filipa Królikowskiego pochodzącego z miasta Warszawy, województwo mazowieckie.

Fundacja tego herbu powzięta Roku Pańskiego 2024 dla rodziny Królikowskich, wywodzącej korzenie swoich przodków z województwa mazowieckiego, została oficjalnie podana do publicznej wiadomości  w rejestrze herbarza Polskiej Roli Herbowej. Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi w rodzinie oraz kultywowania jej tradycji. Znak ten ma pozostać symbolem tożsamości dla współczesnych i przyszłych pokoleń. Uprawnionymi do używania tego znaku herbowego będą: wszyscy bezpośredni potomkowie fundatora, Pana Filipa Królikowskiego, męscy i żeńscy, tak długo jak stosować będą nazwisko Królikowski bądź z członem Królikowski. Dodatkowo, osoby uprawnione do używania tego herbu, określone zostały Edyktem sformułowanym w aneksie do tego aktu rejestracyjnego.

Niniejszym potwierdzamy, że herb własny rodziny Królikowskich, został zarejestrowany pod numerem 260424 w Polskiej Roli Herbowej Nova Heroldia z Jeleniej Góry,

Za wiarygodność genealogiczną i heraldyczną po dokonaniu konsultacji i sprawdzeniu dostarczonych dokumentów potwierdza komisja heraldyczna.

Jelenia Góra, 03 maja 2024 roku