Kosiorek


 

W czerwonym, w obszarze podstawy,  z krawędzi tarczy wyrastają dwie złote, otwarte dłonie,  podtrzymujące piętrowy złoty dom, ze spadzistym szarym dachem o zadaszonym wejściu i dwoma przybudówkami. Powyżej w obszarze głowicy, z lewa i prawa, dwa wieńce laurowe otaczające:  prawy dwie obrączki złączone w ogniwo, z lewej miecz  sztychem w dół. Wszystko w barwie złotej. Klejnot:  na czerwono – złotej nałęczce dwa drzewa wiekowej sosny, pomiędzy którymi stąpa jeleń srebrny o złotych rogach. Labry:  czerwone podbite złotem.

Fundacja i rejestracja herbu nastąpiła dnia 14 czerwca Roku Pańskiego 2023 dla rodziny Kosiorek. Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi w rodzinie oraz kultywowania jej tradycji. Znak ten ma pozostać symbolem tożsamości dla współczesnych i przyszłych pokoleń. Uprawnionymi do używania tego znaku herbowego są: żona, wszyscy bezpośredni potomkowie fundatora, męscy i żeńscy, tak długo jak stosować będą nazwisko Kosiorek oraz według ustaleń zawartych w aneksie do tego aktu rejestracyjnego. Niniejszym potwierdzamy, że herb własny rodziny Kosiorek, został zarejestrowany pod numerem 120623 w Polskiej Roli Herbowej Nova Heroldia z Jeleniej Góry,

Za wiarygodność genealogiczną i heraldyczną po dokonaniu konsultacji i sprawdzeniu dostarczonych dokumentów potwierdza

komisja heraldyczna.

Jelenia Góra, 16 czerwca 2023 roku.