Klauza


Na niebieskiej tarczy, w pas, orle skrzydło z łapą ku dołowi, trzymającą  w szponach, od góry pośrodku, wagę szalkową złożoną w podstawie. Wszystko w barwie złotej. Klejnot: z niebiesko złotej nałęczki, wyrasta w słup, złota łapa orła trzymająca w szponach skrzyżowane w skos, żelazko i pyrlik. Labry: niebieskie podbite złotem. U dołu na wstędze motto ,,Non Plus Ultra“

Rejestracji tego znaku herbowego dokonano w imieniu rodziny Klauza przez Tomasza Klauzy zamieszkałego w Tarnowskich Górach. dla rodziny Klauzów wywodzących swoje korzenie z Siemianowic Śląskich. Jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi w rodzinie oraz kultywowania jej tradycji. Znak ten ma pozostać symbolem tożsamości dla współczesnych i przyszłych pokoleń. Uprawnieni do używania tego znaku herbowego są: fundator, jego małżonka oraz dzieci, Dominik i Zuzanna Klauzowie, tak długo jak będą stosować nazwisko Klauza lub z członem Klauza.Niniejszym potwierdzamy, że herb własny rodziny Klauzów został zarejestrowany pod numerem 130222

w Polskiej Roli Herbowej Nova Heroldia z Jeleniej Góry i podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jego wizerunku w herbarzu tejże roli herbowej.