Kaszura


Opis herbu: Na złoto-czerwonej tarczy dzielonej w słup, heraldyzowane koło młyńskie w barwach przemiennych tarczy herbowej. Klejnot: Z czerwono – srebrnej   nałęczki  wyrasta postać anioła w czerwonej szacie i złotym nimbie z rozłożonymi rękami. Labry: Czerwone, podbite złotem.

Fundacji znaku rodzinnego Kaszura, dokonano dnia 22 września Roku Pańskiego 2020. Intencją Fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi w rodzinie oraz kultywowania jej tradycji. Znak ten ma pozostać symbolem tożsamości dla współczesnych jak i przyszłych pokoleń. Uprawnieni do używania tego herbu są: ojciec Michał Kaszura wraz z matką Sabiną Kaszura, brat Szymon oraz wszyscy potomkowie w linii męskiej i żeńskiej, pochodzący od ojca fundatora tak długo jak stosować będą nazwisko Kaszura. Niniejszym potwierdzamy, że herb własny rodziny Kaszurów został zarejestrowany pod numerem 220920 w roli herbowej Nova Heroldia i podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jego wizerunku w herbarzu tejże roli herbowej.

Fundacji tego znaku herbowego dokonano na wniosek pana Tomasza Kaszury z miasta Krapkowice na oplszczyźnie.

Jelenia Góra 25.09.2020 roku