Kalbarczyk


 

Tarcza trójdzielna w klin na opak, czarno-niebiesko-czerwona. W 1, cztery pasy złote, w 2, złota szpula srebrnych nici z zaćwieczoną u góry srebrną igłą przez której oczko, nawleczona krótka zwisająca srebrna nic, w 3 srebrna kosa w słup, szpicą w dół, ostrzem na zewnątrz. Klejnot: na nałęczce w barwach zmiennych tarczy, tej samej barwy trzy pióra strusie, na których złotą głowę cielęcą złożono. Labry: niebieskie, zmiennie podbite, złoto-srebrno-złote.

Fundacji tego znaku herbowego, dokonano Roku Pańskiego 2022 dla rodziny fundatora, wywodzącej swoje korzenie z miasta Radomia. Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi w rodzinie oraz kultywowania jej tradycji. Znak ten ma pozostać symbolem tożsamości dla współczesnych jak i przyszłych pokoleń. Uprawnionym do używania tego znaku herbowego jest fundator i jego rodzina oraz ich potomkowie w linii męskiej i żeńskiej, pod warunkiem posługiwania się nazwiskiem Kalbarczyk lub innym nazwiskiem z członem Kalbarczyk. Niniejszym potwierdzamy, że herb własny rodziny Kalbarczyk został zarejestrowany pod numerem 280422 w Polskiej Roli Herbowej Nova Heroldia z Jeleniej Góry i podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jego wizerunku w herbarzu tejże roli herbowej. Wiarygodność genealogiczną i heraldyczną, po dokonaniu konsultacji i sprawdzeniu dostarczonych dokumentów, potwierdza komisja heraldyczna.

Prezes, Norbert Wacławczyk (rola herbowa),  Heraldyk, Kamil Wójcikowski  autor za zgodność heraldyczną

Jelenia Góra, 29 kwietnia 2022 roku