Kaczmarek


W polu niebieskim platan o liściach czerwonych, korzeniach i grubym pniu srebrnych; na pniu czarne żelasko górnicze na takimż kole zębatym; zza pnia z prawej pół połulwa czerwonego, z lewej pół połuorła czarnego z jęzorem czerwonym. Klejnot: na snopku w prawo w pas srebrnym, takiż sokół wzbijający się do lotu z uzbrojeniem i dzwonkami czerwonymi. Labry: u góry czerwone, u dołu niebieskie podbite srebrem. Pod tarczą na wstędze dewiza – MORALNOŚĆ PRZED MATERIALIZMEM

Rejestracji tego znaku herbowego dokonano Roku Pańskiego 2023 dla rodziny Kaczmarków, wywodzącej korzenie przodków z miejscowości Czechy na ziemi sieradzkiej. Intencją Fundatora Zbigniewa Kaczmarka jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi w rodzinie oraz kultywowania jej tradycji. Znak ten ma pozostać symbolem tożsamości dla współczesnych i przyszłych pokoleń. Uprawnionymi do używania tego znaku herbowego są: wszyscy bezpośredni potomkowie Fundatora, męscy i żeńscy, tak długo jak stosować będą nazwisko Kaczmarek, bądź nazwiska dwóczłonowe z zachowaniem nazwiska Fundatora, oraz zgodnie z aneksem do tego aktu rejestracycjnego. Niniejszym potwierdzamy, że herb własny Kaczmarek został zarejestrowany pod numerem 111123 w Polskiej Roli Herbowej Nova Heroldia z Jeleniej Góry.

Fundacji tego znaku herbowego dokonano na wniosek pana Zbigniewa Kaczmarka z Pszczyny na Górnym Śląsku