Jelito


 

jelito

Na niebieskiej tarczy, trzy złote stylizowane kłody drzew (ostrzewa), złożone w gwiazdę. Klejnot – na niebiesko-złotej nałęczce, niebieska chorągiew kościelna, na której złożonon wieniec w barwach naturalnych, wykonany z liści i owoców kaliny. Labry -niebieskie, podbite złotem. Fundacji znaku rodowego rodziny Jelito dokonano dnia 25 marca Roku Pańskiego 2019, na wniosek Pana Huberta Jelito z Kalinowic. Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi rodzinnych oraz kultywowania tradycji rodzinnej. Niniejszym potwierdza się herb własny rodziny Jelito, który został zarejestrowany pod numerem 170319 w roli herbowej Nova Heroldia i podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jego wizerunku w herbarzu tejże roli herbowej. Najstarsze istniejące przekazy na temat osób o nazwisku Jelito, a będących w bezpośrednim związku z rodziną fundatora, odnoszą się do niejakiego Teofila Jelito z Dolnej, powiat strzelecki, ożenionego z Marią Kałuża z Suchych Łanow. Jego syn Bruno Jelito ur. w Rożniątowie dnia 06.10.1930 rok, ożenionego z Ritą Wojttala (ur.18.05.1935 rok w Kalinowicach) doczekal się kontynuatora rodu w osobie Huberta Jelito z Kalinowic, fundatora tego herbu. Za wiarygodność genealogiczną i heraldyczną po dokonaniu konsultacji i sprawdzeniu dostarczonych dokumentów potwierdza heraldyk Norbert Wacławczyk