Jankowski


Niebiesko-złota tarcza dzielona w krzyż, w barwach przemiennych. W 1, złota głowa konia zwrócona w lewo, w 4 zwrócona w prawo. W 2 i 3, niebieska podkowa barkiem ku dołowi. Klejnot: Na niebiesko – złotej nałęczce, złoty jastrząb stojący na lewej nodze, trzymający w drugiej, niebieską podkowę barkiem ku dołowi. Labry: niebieskie, podbite złotem.

Niniejszym ogłaszamy wszem, wobec i każdemu z osobna, że Szanowny Pan Grzegorz Jankowski zamieszkały Budka Petrykowska, dokonał fundacji znaku herbowego rejestrując go w roli herbowej Nova Heroldia z Jeleniej Góry, województwo dolnośląskie, pod numerem 091220.

Fundacji znaku rodzinnego Jankowski dokonano Roku Pańskiego 2020 dla rodziny Pana Grzegorza Jankowskiego. Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi w rodzinie oraz kultywowania jej tradycji. Znak ten ma pozostać symbolem tożsamości dla współczesnych jak i przyszłych pokoleń. Niniejszym potwierdzamy, że herb własny rodziny Jankowskich został zarejestrowany pod numerem 091220 w roli herbowej Nova Heroldia z Jeleniej Góry i podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jego wizerunku w herbarzu tejże roli herbowej.