Jagielski


jagielski
W czerwonej tarczy na trzech srebrnych falach łabędź srebrny w złotej koronie do połowy zanurzony z rozpostartymi skrzydłami, w towarzystwie trzech koron takiej samej barwy ( 2,1) . Dwie po bokach ponad falami złożone, jedna u podstawy. Labry w barwach czerwono-srebrnych. Klejnot, na hełmie z czerwono – srebrnej nałęczki, wyrastają dwa  srebrne, łabędzie skrzydła.

Najstarsze istniejące dokumenty dotyczące osoby o nazwisku Jagielski będącej w bezpośrednim związku z rodziną, nawiązują do Henryka Włodzimierza Jagielskiego, mistrza malarskiego urodzonego dnia 10 listopada 1925 roku w Chełmży. Ze związku małżeńskiego, który odbył się dnia 8 września 1951 roku, z Edytą Frankowską narodziło się dwoje dzieci: córka oraz syn Wojciech. W kwietniu 1977 roku Wojciech bierze ślub z Henryką Teresą z domu Kozłowska. Bezpośrednim kontynuatorem rodu jest ich potomek Michał Jarosław Jagielski fundator herbu, który ze związku z Patrycją Maciejewską doczekał się syna Mateusza Aleksandra Jagieleskiego.

Fundacji znaku rodowego rodziny Jagielski zwanego herbem własnym Jagielski dokonano dnia 29 miesiąca maja Roku Pańskiego 2009 na wniosek Michała Jarosława Jagielskiego z Torunia. Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi rodzinnych oraz kultywowania tradycji rodzinnej. Niniejszym potwierdza się, że  dnia 05 lipca Roku Pańskiego 2009 herb własny Jagielski został zarejestrowany pod numerem 050709 w roli herbowej Pierwszej Powszechnej Otwartej Księgi Herbowej Nova Heraldia i podany do publicznej wiadomości poprzez publikację w herbarzu tejże Wspólnoty Heraldycznej. Uprawnionymi do używania tego znaku herbowego są potomkowie w linii męskiej, pochodzący od wspomnianego fundatora Michała Jarosława Jagielskiego, w tym jego syn Mateusz Aleksander  jak też żeńscy potomkowie pod warunkiem zachowania nazwiska Jagielski.