Jagieła


Opis herbu: Na niebieskiej tarczy, złota pszczoła ponad podwyższoną podstawą w barwie czerwonej, na której trzy paprzyce złote w rzędzie obok siebie, druga środkowa obniżona. Klejnot: Z niebiesko-złoto-czerwonej nałęczki, wyrasta złota, okrągła wieża o cztertech blankach, czarnym otworze bramy i takim samym, jedny otworze okiennym ponad bramą Labry: Niebiesko-czerwone podbite złotem. Poniżej na wstędze zawołanie rodu:

,, Szanuj przeszłość, rzuć wezwanie przyszłości.”

Fundacji herbu własnego dokonano dnia 19 września Roku Pańskiego 2020. Intencją Fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi w rodzinie oraz kultywowania jej tradycji. Znak ten ma pozostać symbolem tożsamości dla współczesnych jak i przyszłych pokoleń. Uprawnieni do używania tego herbu są: małżonka Małgorzata oraz wszyscy potomkowie w linii męskiej i żeńskiej, tak długo jak stosować będą nazwisko Jagieła. Niniejszym potwierdzamy, że herb własny rodziny Jagieła został zarejestrowany na wniosek Artura Krzystofa Jagieły z Leżajska pod numerem 190920 w roli herbowej Nova Heroldia i podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jego wizerunku w herbarzu tejże roli herbowej..

Jelenia Góra 22.09.2020 roku