Helck


helck

W czarnej tarczy złoty skraj, na środku złozona złota głowa lwa milczącego w towarzystwie trzech lilii 2 i 1, boczne srebrne, dolna złota. Na hełmie pokrytym czarno-złotymi labrami, klejnot w postaci wyrastającego złotego lewa milczącego, trzymającego pomiędzy wyciągniętymi łapami czarną litere H. Pod tarczą na wstędze motto ,,HONOR AEQUAKITAS ANIMUS VERITAS,,

Najstarszy znany przodek to Jakob Helck urodzony dnia 03.01.1819 w Freckenfeld zawiera związek małżeński z Marią Anną Hummel geb.12.03.1810 w Freckenfeld. Ze związku tego na świat przychodzi jedyny syn Lorenz Helck urodzony dnia 19.03.1850 także w miejscowości Freckenfeld. Zawiera związek małżeński z Julianną Hammerschmidt urodzoną dnia 12.11.1847 in Schaidt. Pozostawiają po sobie trzech synów a mianowicie : Peter Helck urodzony w 18 74 roku, Michael Helck urodzony w 1876 roku oraz Konrad Helck urodzony dnia 03.09.1877 in Freckenfeld. Konrad zawiera związek małżeński z niejaką Marią Henkges urodzoną dnia17.10.1879 roku w Metz. Linię rodową zapewnia jedyny syn Alfred Helck (monter urządzeń ogrzewczych) urodzony dnia 23.12.1902 in Metz. który poślubia Marię Bochert urodzoną dnia 29.01.1903 w mieście Hanau. Tam też na świat przychodzi tójka dzieci a mianowicie Adolf Helck urodzony dnia 31.12.1922 w Hanau, dalej Paul Helck urodzony dnia 11.12.1926 także w Hanau oraz Marcel Helck urodzony dnia 02.10.1929 w Metz. Marcel Helc poślubia Margaretę Appel z Hanau. Ze związku tego przychodzi na świat trójka dzieci w tym Jens Helck.

Nowo ufundowany herb własny Helck został zarejestrowany pod numerem 150609 dla fundatora Jensa Helck pochodzącego z Hanau, kraju związkowego Hessen w Niemczech. Herb ten używany może być przez fundatora oraz wszystkich potomków w linii męskiej jak też żeńskiej tak długo jak będzie używane nazwisko Helck.