Handzlik


handzlik_300dpi

W czerwonym, pomiędzy zielonym trójwzgórzem a hełmem wojownika normanskiego z czarnymi rogami, skrzyżowane dwa miecze samurajskie, na których rekojeściach usadowione dwa kruki, zwrócone do siebie. Klejnot na nałęczce w barwach czerwono-srebrnych, czerwona Miskuła litery H, jako stojak dla katana i saya, którymi została obłożona w pas, rzędem w słup. Labry czerwone podbite srebrem. Fundacji herbu rodziny Handzlik dokonano w miesiącu lutym 2017 roku na wniosek Pawła Handzlika. Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi rodzinnych oraz kultywowania tradycji rodzinnej. Niniejszym potwierdza się, że dnia 07 lutego Roku Pańskiego 2017 herb ten został zarejestrowany pod numerem 030217 w roli herbowej Nova Heroldia i podany do publicznej wiadomości poprzez publikację w herbarzu tejże roli herbowej.