Grys


grys

W czerwonej tarczy herbowej, w słup złożone dwa kroczące, zwrócone w prawo srebrne lisy. Nad nimi, skierowany w dół, srebrny złamany w pół miecz. Klejnot, trzy srebrne strusie pióra. Labry w barwach czerwono-srebrnych.
Najstarszy udokumentowany źródłowo przodek w osobie Juliana Grysa z miejscowości Lubiec pod Piotrkowem Trybunalskim wymieniony jest pod datą 1746 roku. Bezpośrednim potomkiem wspomnianego Juliana Grysa jest Henryk Grys.
Herb własny Grys został ufundowany w miesiącu grudniu 1999 roku. Rejestracja w roli herbowej Pierwszej Powszechnej Otwartej Księdze Herbowej Nova Heraldia została dokonana na wniosek Henryka Grysa pod numerem 270406.