Grabowski


Na zielonej tarczy, ponad trzema, półkolem złożonymi w podstawie trzema, złotymi liśćmi grabu, sylwetka stąpającego daniela. Klejnot: Półksiężyc złoty z obliczem, na którego barku wyrastają z prawa w skos, trzy złote liście grabu. Labry: Zielone podbite złotem.

Powyżej opisany herb został zarejestrowany dla rodziny Pana Józefa Grabowskiego. Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi w rodzinie oraz kultywowania jej tradycji. Znak ten ma pozostać symbolem tożsamości dla współczesnych jak i przyszłych pokoleń. Niniejszym potwierdzamy, że herb własny rodziny Grabowskich został zarejestrowany pod numerem 060521 w Polskiej Roli Herbowej Nova Heroldia z Jeleniej Góry i podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jego wizerunku w herbarzu tejże roli herbowej. Uprawnionymi do używania tego znaku herbowego jest: fundator Józef Grabowski  w prostej linni potomek najstarszego znanego protoplasty tej gałęzi,  pradziadka Aleksandra Grabowskiego,  którego synem był Jakub Grabowski  ożeniony z Wiktorią. Z tego związku narodził się  Józef Grabowski  ojciec fundatora także  Józefa Grabowskiego.  Wolą fundatora, prawo używania tego znaku herbowego, oprócz jego syna Wojciecha i jego potomków, rozszerza się na wszystkich innych męskich  i żeńskich  potomków pochodzących od Aleksandra Grabowskiego,  tak dłiugo i tak daleko jak stosować będą nazwisko Grabowski.