Golasch


golasch

 

W złotej tarczy herbowej niebieski słup, obłożony złotym snopem zboża nad którym zawieszona złota pszczoła, z obu stron w towarzystwie drzewa liściastego z korzeniami w barwie naturalnej. Klejnot , wyrastający tors brodatego mężczyzny w niebieskim odzieniu i takim samym nakryciu głowy, zwrócony w prawo. Labry w barwach niebiesko-złotych.
Udokumentowana przeszłość tego starego rodu śląskiego sięga swoimi korzeniami okresu wieku XVIII i odnosi się do gniazda rodowego w Lubszy Śląskiej. Zajęciem tej rodziny od pokoleń była uprawa roli. W starych dokumentach występują określani jako ,,Freier Bauer,, czyli wolni chłopi. Byli w posiadaniu dużych gospodarstw rolnych do których należał także własny las. Najstarszy udokumentowany źródłowo przodek to Kryzostom Golaś urodzony 24 stycznia roku 1833, zmarły 09 grudnia 1890 roku w Lubszy. Ożeniony dnia 14 lipca 1862 roku z niejaką Zofią Bartos, urodzoną dnia 11 maja 1846 roku a zmarłą 18 maja 1924 roku. Kontynuatorem tej linii rodowej jest Golaś Józef urodzony dnia 16 grudnia 1869 roku a zmarły 29 października 1939 roku. Dnia 29 września roku 1895 poślubił Krystynę Golaś z domu Grzybecką, urodzoną dnia 07 marca 1877 roku. Bezpośrednim potomkiem jest Jakub Golaś urodzony dnia 25 lipca 1910 roku, który poślubił Agnieszkę Filipczak urodzoną 01 stycznia 1912 roku w Babienicach-Psarach. Agnieszka Filipczyk zmarła dnia 17 grudnia 1981 roku. Jakub Golaś zmarł dnia 28 maja 1984 roku i został pochowany na cmentarzu w Lubszy Śląskiej. Ciągłość rodu zapewnia jego syn Henryk Golaś z zawodu tokarz, urodzony w dniu 12 grudnia roku 1941 a zmarły w Lublińcu 16 lutego 1996 roku. W dniu 18 października 1969 roku poślubił Helgę Jadwigę Golaś z domu Hontscha z zawodu księgową, urodzoną dnia 12 listopada 1944 roku w Strzelcach Opolskich. Bezpośrednim potomkiem i kontynuatorem rodu jest Roman Markus Golasch fundator herbu własnego Golasch. Nazwisko uległo zmianie pod wpływem pisowni niemieckiej.
Herb własny Golasch będący w posiadaniu rodu Golasch został udokumentowany podanym wywodem genealogicznym. Rejestracji i fundacji dokonano na wniosek Romana Markusa Golasch. Niniejszym ogłaszamy wszem i wobec że herb własny rodziny Golasch został podany do publicznej wiadomości poprzez publikację w roli herbowej Pierwszej Powszechnej Otwartej Księdze Herbowej Nowa Heraldia pod numerem 070308. Znaku tego mogą używać wszyscy bezpośredni potomkowie w linii męskiej oraz żeńskiej pochodzący od ojca fundatora herbu Henryka, pod warunkiem zachowania nazwiska Golasch.