Fuhl


W niebieskim, złoty promień na opak, w towarzystwie dwóch złotych róż. Klejnot, niebieski podwójny krzyż, na górnych ramionach  po jednej takiej samej róży z każdej strony. Labry w barwach niebiesko-złotych.

Linia genealogiczna wywodzi się od Josefa Fuhl z Wielmierzowic urodzonego około 1860 roku, ożenionego z Johanną Gabor. Syn ich Theodor Fuhl, urodzony w 1892 roku w Nieder Ellguth, ożenił się z Albertine Himmel urodzoną w Blütenau. Bezpośrednim potomkiem jest Paul Fuhl ożeniony z Weroniką Fuhl z domu Lisek. Ze związku tego przychodzi na świat jedyny męski potomek Paul Eryk Fuhl urodzony w Tautendorf w Brandenburgii. Bezpośrednimi męskimi potomkami Paula Eryka są: Jan, Hubert oraz Winfried Fuhlowie.

Fundacji i rejestracji herbu w Pierwszej Powszechnej Otwartej Księdze Herbowej Nova Heraldia pod numerem 060606 dokonano dla dzieci Paula Eryka Fuhl w czerwcu 2006 roku na wniosek Huberta Fuhl. Do używania tego znaku herbowego upoważnieni są wszyscy potomkowie po linii męskiej, pochodzący od ojca fundatora herbu Paula Eryka Fuhl .