Friedrich


friedrich

Na niebieskiej tarczy złożony złoty krzyż, na którego szczycie takiej samej barwy gołąb wzbijający się do lotu z rozpostartymi skrzydłami, ze złotą obrączką w dziobie. Klejnot , powtórzony symbol tarczy herbowej. Labry w barwach niebiesko-złotych.

Rodzina ta, wywodząca swoje korzenie z ziemi wrocławskiej na Śląsku, osiadła w drugiej połowie wieku XX, w mieście Hamburg w Niemczech, reprezentowana jest w osobie fundatora herbu Jozefa Friedricha.
Fundacji herbu dokonano w lipcu roku 2006. Rejestracji w Pierwszej Powszechnej Otwartej Księdze Herbowej Nova Heraldia pod numerem 090606 dokonano na wniosek Jozefa Friedrich. Do używania tego znaku herbowego upoważnieni są wszyscy potomkowie po linii męskiej pochodzący od fundatora herbu.