Firkowski


firkowski

Na niebieskiej tarczy herbowej pomiędzy złotym słońcem w pozycji głowicy oraz pięcioma, pięcioramiennymi złotymi gwiazdami w pozycji podstawy, ułożonymi w pas 3 i 2, ptaka złotego zwanego firką złożono. Klejnot, taki sam ptak złoty trzymający w dziobie zieloną gałązkę. Labry w barwach niebiesko-złotych.
Ród Firkowskich swoje korzenie wywodzi z ziem Koneckich. Najstarszy znany przodek to Maciej Firkowski ( 1758-1828), który z Marianną Franciszką Ruską miał pięcioro synów:
Kazimierz (1782-1849), Jan (1790-1837), Tomasz (1792-1857), Stanisław (1795-1861), Michał (?) i jedna córka – Anna Marianna (?). Walenty Firkowski syn Stanisława Firkowskiego (1795-1861) i Kunegundy Szwabskiej(1796-1863) urodził się w Opocznie 19.02.1842r. Założył
rodzinę z Barbarą z Wyporkiewiczów. Z tego związku urodziła się gromadka dzieci:
Marceli (1862), Józef (1864) Stanisław (1867), Franciszek Antoni (1870), Hipolit (1872), Antonina (1875), Cecylia(1877), Felix (1878), Józef (1881) oraz Marianna(1882). Część dzieci w młodym
wieku zmarła. W 1891 roku Marceli Firkowski (1862-?) ożenił się z Anielą z d. Nowacką (1870)
Mieli cztery córki: Cecylia, Helena, Józefa,Teodozja i jednego syna Karola (1900-1958). W 1934 roku Karol poślubił Janinę z d. Lenard (1911-1991). Owocem tego związku były dwie córki: Zofia (1935), Maria (1937) i trzech synów Stanisław (1943), Marian (1948), Juliusz (1952).
Niniejszym potwierdza się fundację i rejestrację herbu własnego rodu Firkowskich pod numerem 241108, w roli herbowej Pierwszej Powszechnej Otwartej Księgi Herbowej Nova Heraldia, dokonanej na wniosek Pana Juliusza Firkowskiego urodzonego w 1952 roku. Fundacja ta została udokumentowana wywodem genealogicznym w prostej linii od najstarszego znanego przodka Macieja Firkowskiego ( 1758-1828). Do używania tego znaku herbowego są uprawnieni wszyscy potomkowie pochdzący od fundatora po linii męskiej wywodzący się od wspomnianego Macieja Firkowskiego.