Figas


W niebieskiej tarczy, złoty słup na którym złożono sześć niebieskich soczewek o podstawowych wypukłościach. Klejnot: złoty snop zboża opasany biało-czerwonym pasem. Labry: niebieskie podbite złotem.

Rejestracja tego znaku herbowego, dokonano dla rodziny Figas dnia 13 grudnia Roku Pańskiego 2022. Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi w rodzinie oraz kultywowania jej tradycji. Znak ten ma pozostać symbolem tożsamości dla współczesnych i przyszłych pokoleń. Uprawnionym do stosowania tego herbu jest, fundator i jego potomkowie w linii męskiej i żęńskiej, tak długo jak stosować będą nazwisko Figas, oraz osoby wymienione w aneksie rejestracyjnym. Niniejszym potwierdzamy, że herb własny rodziny Figas, został zarejestrowany pod numerem 141222 w Polskiej Roli Herbowej Nova Heroldia z Jeleniej Góry,

Za wiarygodność genealogiczną i heraldyczną po dokonaniu konsultacji i sprawdzeniu dostarczonych dokumentów potwierdza komisja heraldyczna. Jelenia Góra, 17 grudnia 2022 roku.