Drożdż


drozdz

W tarczy dwudzielnej w słup w barwach czerwono niebieskich, w 1, sześć złotych kłosów pszenicy (3,2,1) w słup złożonych. W 2, na linii cięcia wyrastające pół złotego koła młyńskiego. Klejnot, na hełmie ozdobionym zawojem w barwach przemiennych, czerwono-złoto- niebieskich, złote koło młyńskie. Labry w barwach niebiesko złotych, czerwono złotych.

Najstarsze istniejące dokumenty dotyczące osób o nazwisku Drożdż będące w bezpośrednim związku z naszą rodziną wywodzącą się z parafii Grodziec, odnoszą się do niejakiego Sebastiana Drożdż i jego żony Małgorzaty. Jest to akt chrztu z roku 1652 Antoniego, syna Sebastiana Drożdż i Małgorzaty, znajdujący się w Archiwum Archidiecezjalnym w Częstochowie. W dokumentach z roku 1697 jest napisane „Laboriosi Antony Drożdż de Molendino Grodensi” – pracowity Antoni Drożdż z młyna grodzieckiego.  Niewątpliwie potomkiem wspomnianego Sebastiana jest Wawrzyniec urodzony w roku 1726, młynarz osadzony w tymże młynie grodzieckim zwanym Jazowy. Stąd też Wawrzyniec posiada przydomek Jazowy. Jego syn Walenty urodzony w roku 1761, młynarz grodziecki, ożeniony z Elżbietą Szybilak doczekał się siedmioro dzieci. Kontynuatorem rodu jest najstarszy syn Tomasz urodzony w roku 1792, ożeniony z Katarzyną z Bobrowskich, który w roku 1830 na mocy aktu rejentalnego kupił, od J.W. Józefa Bontaniego właściciela dóbr grodzieckich, dla siebie i swoich sukcesorów wieczną dzierżawę wspomnianego młyna Jazowego wraz z gruntami do niego przynależnymi. Jego pierworodnym jest Kacper, który ze związku z Zofią Malcherczyk miał dziesięcioro potomstwa. Majątek dziedziczy najmłodszy syn Aleksy urodzony w roku 1859, który w roku 1881 poślubia Agnieszkę z Baciów. Ze związku tego przychodzi na świat dziewięcioro dzieci. Linia rodowa kontynuowana jest w osobie najmłodszego syna Franciszka, urodzonego w roku 1897. Franciszek prekursor nowoczesnego ogrodnictwa, społecznik, wójt gminy, w roku 1938 z ramienia Obozu Zjednoczenia Narodowego zostaje wybrany posłem V kadencji na Sejm II Rzeczypospolitej Polskiej. Trzykrotnie żonaty posiada czworo dzieci. Ze związku z Ludwiką Wyględacz, trzecią żoną, w roku 1932 rodzi się syn Jerzy, który poślubia Mirosławę Ruszkiewicz. W roku 1957 przychodzi na świat jedyny syn Mirosław – fundator herbu własnego JAZOWY – ożeniony z Iwoną z Malewskich. Następcą rodu jest syn Dariusz urodzony w roku 1986. Nieruchomość gdzie około roku 1650 już egzystował młyn grodziecki tzw. Jazowy, w wyniku sukcesji, jest współwłasnością fundatora.

Fundacji znaku rodowego zwanego herbem Jazowy dla rodziny Drożdż, dokonano dnia 14 listopada Roku Pańskiego 2011 na wniosek pana Mirosława Drożdża. Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi rodzinnych oraz kultywowania tradycji rodzinnej. Niniejszym potwierdza się że  dnia 14 lutego Roku Pańskiego 2012 herb własny rodziny Drożdż został zarejestrowany pod numerem 140212 w roli herbowej Nova Heroldia i podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jego wizerunku w herbarzu tejże roli herbowej. Uprawnionymi do używania tego znaku herbowego obok fundatora są wszyscy jego potomkowie w linii męskiej i żeńskiej jeśli będą się posługiwali nazwiskiem Drożdż lub innym nazwiskiem z członem Drożd.Jednocześnie
Mirosław Drożdż wnosi, jako fundator herbu Jazowy i Kustosz Rodu Drożdż, o rozszerzenie fundacji na męskich potomków Wawrzyńca Drożdż zwanego Jazowym ur. w 1726 roku. Rozszerzenie dokonuje fundator i Kustosz Rodu, po weryfikacji genealogicznej w oparciu o dokumenty chrztu i ślubu.