Daruk


Na niebieskiej tarczy, w towarzystwie trzech srebrnych lilii, dwie  flankowane w obszarze głowicy, trzecia pośrodku obszaru podstawy, złożony złoty wiwern, ziejący czerwonymi płomieniami o zakónczeniu ogona tej samej barwy. Klejnot: na nałęczce w barwach niebiesko- złotych, taki sam wiwer trzymający przed sobą trzy lilie (2;1). Labry: niebieskie podbite złotem. U dołu  łacińska dewiza: Lux in Tenebris

Fundacji tego znaku herbowego, dokonano Roku Pańskiego 2021 dla rodziny Daruk, zamieszkałej w Opolu Lubelskim, województwo lubelskie. Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi w rodzinie oraz kultywowania jej tradycji. Znak ten ma pozostać symbolem tożsamości dla współczesnych jak i przyszłych pokoleń. Uprawnionym do używania tego znaku herbowego jest fundator i jego potomkowie męscy i żeńscy, tak długo jak używać będą nazwiska Daruk.

Niniejszym potwierdzamy że herb własny rodziny Daruk, został zarejestrowany pod numerem 300921, w Polskiej Roli Herbowej Nova Heroldia z Jeleniej Góry i podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jego wizerunku w herbarzu tejże roli herbowej.

Za wiarygodność genealogiczną i heraldyczną po dokonaniu konsultacji i sprawdzeniu dostarczonych dokumentów potwierdza komisja heraldyczna.

Jelenia Góra, 27 września 2021 roku

Autorem herbu Kamil Wójcikowski