Daruk


Na niebieskiej tarczy, złoty wiwern o czerwonym grzebieniu grzbietu i takich samych szponach, o zakończeniu ogona tej samej barwy, ziejący czerwonymi płomieniami w towarzystwie trzech srebrnych lilii. Dwie flankowane w obszarze głowicy, trzecia u dołu pośrodku obszaru podstawy. Klejnot: na nałęczce w barwach niebiesko – złotych, taki sam wiwern trzymający przed sobą trzy lilie (2; 1). Labry: niebieskie podbite złotem. U dołu łacińska dewiza: Lux in Tenebris.

Legenda herbowa

Główne godło herbu rodowego Daruk nawiązuje do osobowości członków rodziny Fundatora, którzy z natury są bardzo dominujący i bezkompromisowi, oraz mają silny wybuchowy temperament. Ponadto smok w symbolice heraldycznej jest także strażnikiem skarbów, co nawiązuje do pasji rodowej polegającej na kolekcjonowaniu dzieł sztuki i antyków. Wymowę symboliczną smoka jako strażnika skarbów wzmacnia jego złota barwa. Smok ma szpony, grzebień, zakończenie ogona i płomienie czerwonej barwy. Ród ma pochodzenie z Kresów Wschodnich w związku z czym czerwona barwa upamiętnia  krew przelaną w czasie wojen i rewolucji na tych terenach . Symbolika heraldyczna srebrnych (białych) lilii, które czasami uosabiają czyste piękno oraz dążenie do niego, także ma odbicie w pasji Rodowej . Dewiza na szarfie nawiązuje do fascynacji pięknem sztuki.

Fundacja

Rejestracji tego znaku herbowego, dokonano Roku Pańskiego 2021 dla rodziny Daruk, pochodzącej z Opola Lubelskiego, województwo lubelskie. Znak ten ma pozostać symbolem tożsamości dla współczesnych jak i przyszłych pokoleń. Uprawnionym do używania tego symbolu herbowego jest rodzina Daruk z Opola Lubelskiego, jej potomkowie męscy i żeńscy, tak długo jak używać będą nazwiska Daruk

Niniejszym potwierdzamy że herb własny rodziny Daruk, został zarejestrowany pod numerem 300921, w Polskiej Roli Herbowej Nova Heroldia z Jeleniej Góry i podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jego wizerunku w herbarzu tejże roli herbowej. 

Za wiarygodność genealogiczną i heraldyczną po dokonaniu konsultacji i sprawdzeniu dostarczonych dokumentów potwierdza komisja heraldyczna. 

Jelenia Góra, 27 września 2021 roku.