Czyrkiewicz


czyrkiewicz

W złoto zielonej tarczy dzielonej z lewa w skos, w złotym na linii ciecia wyrastający jeleń barwy naturalnej. W zielonym wzdłuż  linii cięcia, w skos rzędem z lewa trzy złote czterolistne koniczynki bez pałąków .Klejnot, na zawoju w barwach zmiennych zielono złotych przed trzema srebrnymi strusimi piórami, czerwony półksiężyc barkiem w dół..Labry w barwach zielono złotych.

Fundacji znaku rodowe rodziny Czyrkiewicz dokonano dnia 28 kwietnia Roku Pańskiego 2011 na wniosek Jurka Czyrkiewicza, który czyni to także w imieniu rodzeństwa. Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi rodzinnych oraz kultywowania tradycji rodzinnej. Niniejszym potwierdza się, że  dnia 28 kwietnia Roku Pańskiego 2011 herb ten został zarejestrowany pod numerem 280411 w roli herbowej Nova Heroldia i podany do publicznej wiadomości poprzez publikację w herbarzu Polskiej Wspólnoty Heraldycznej. Uprawnionymi do używania tego znaku herbowego są krewni pierwszego stopnia w linii męskiej i ich potomkowie oraz w linii żeńskiej  pod warunkiem zachowania nazwiska Czyrkiewicz.