Cypara


cypara

Opis herbu: W czerwonym, pod niebieską głowicą na której szablę o złotym jelcu w pas złożono, srebrny Żmij. Klejnot, pomiędzy dwomaskrzydłami orlimi, liść dębu w barwach naturalnych w słup. Labry, prawa, niebieskie podbite srebrem, lewa, czerwone podbite srebrem.

Niniejszym potwierdza się, że dnia 05 listopada Roku Pańskiego 2018, niżej opisany herb został zarejestrowany pod numerem 111118 w roli herbowej Nova Heroldia i podany do publicznej wiadomości poprzez publikację w herbarzu tejże roli herbowej, na wniosek Sczepana Krzysztofa Cypary.Uprawnionymi do używania tego znaku herbowego są wszyscy potomkowie w linii męskiej, pochodzący bezpośrednio od ojca fundatora tego herbu, Szczepana Krzysztofa Cypary z Nowego Targu oraz żeńskiej pod warunkiem zachowania nazwiska Cypara. Herb ten ma pozostać w świadomości, tak współczesnych jak też przyszłych pokoleń jako symbol dumy i tradycji rodzinnej.