Chrześcijański


Na niebieskim, rzędem w słup, czarne, trójlistne, obramowane złotym otokiem krzyże, (4, 3, 4, 3, 2). Klejnot: na niebiesko-złotej nałęczce złożona otwarta złotą księga, na której kartach czarne litery CH.Labry: niebieskie podbite złotem. U dołu na wstędze sentencja: Carpe Diem.

Niniejszym ogłaszamy wszem wobec i każdemu z osobna, że Szanowny Pan  Marcin Jerzy Chrześcijański
dokonał fundacji poniżej opisanego znaku herbowego, zarejestrowanego w Polskiej Roli Herbowej Nova Heroldia z
Jeleniej Góry, pod numerem 151223.

Uprawnienie do używania tego znaku herbowego oprócz
fundatora i jego rodziny, może zostać rozszerzone aneksem,
również na wszystkich bezpośrednich potomków w linii
męskiej i żeńskiej, pochodzacy od  ojca fundatora, o ile będą
posługiwać się nazwiskiem Chrześcijański.

W imieniu komisji heraldycznej roli herbowej
Nova Heroldia
potwierdza przewodniczący komisji
Norbert Wacławczyk
Jelenia Góra, 10 grudnia Roku Pańskiego 2023