Chetkowski


W niebieskim, ostrzewy heraldyczne krzyżem w skos, barwy złotej, na nich złożona głowa orła bielika, w barwie naturalnej. Klejnot: Ze złoto-niebiesko-srebrnej nałęczki, wyrasta głowa orła bielika, jak w tarczy. Labry: Niebiesklie podbite złotem.

Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi w rodzinie oraz kultywowania jej tradycji. Znak ten ma pozostać symbolem tożsamości dla współczesnych, jak i przyszłych pokoleń. Niniejszym potwierdzamy, że herb własny rodziny Chetkowski, został zarejestrowany pod numerem 090121 w roli herbowej Nova Heroldia i podany do publicznejwiadomości poprzez zamieszczenie jego wizerunku w herbarzu tejże roli herbowej. Uprawnionym do używania tego znaku herbowego jest Fundator i jego rodzina o nazwisku Chetkowski, oraz ich potomkowie w linii męskiej i żeńskiej, pochodzący od najdalej znanego przodka, pod warunkiem zachowania nazwiska rodowego Chetkowski.

Herb własny Chetkowski, to nie tylko zbiór elementów, które ilustrują dzieje tej rodziny, to również symbole odnoszące się do tradycji, idei, wartości czy ważnych zasad, które są wspólne dla całej społeczności rodzinnej, a także są odczytywane przez każdego familianta indywidualnie. Swoistą wymowę związku pokoleniowego, pomiędzy przodkami a obecnymi przedstawicielami rodziny, są powtórzone elementy godła, głowa orła bielika. Orzeł jest nie tylko symbolem nawiązującym do ojczyzny pochodzenia fundatora a więc Polski, jest również wspomnieniem wielkiej pasji i osobistego zauroczenia tym ptakiem ze strony ojca fundatora Józefa, który urodził się dnia 2 czerwca 1925 roku w Chełmży pod Toruniem, jako syn tego samego imienia, Józefa Chetkowskiego. Dumą i wzorem rodzinnej więzi i patriotycznej postawy należy określić wszystkich męskich potomków rodu Chetkowskich. W tym, rodzeństwa dziadka Jożefa, synów: Tadeusza, Jana, Stanislawa, Waclawa, Henryka i Jozefa oraz jego własnych synów: Jerzego, Janka, Franciszka. Nie mniej wymowny jest symbol dwóch złożonych krzyżem w skos ostrzewów. Ostrzew – pień z wystającymi sękami – używany do stawiania kop siana. Symbolizuje prawdę która wychodzi na jaw, oraz ukryty sens ich życiowego powołania. Barwa złota w herbie Chetkowskich, przedstawia charakter członków rodu Chetkowskich jako osób pełnych wzniosłych ideii, szlachetności, posiadających wysokie morale. Wielu członków tej rodziny reprezentował sobą wspaniały, charakter. Pomiędzy nimi istniały osobistości górnolotne i dumne. Jednakże z chwilą kiedy zachodziła potrzeba, zwracali się ku pozycjom przywódczym lub wspomagającym – zabezpieczającym wszystkich bliskich sobie ludzi. Barwa niebieska, zastosowana w konstrukcji herbu związana jest z nieśmiałością, introspekcją, ale także z ukojeniem, pogodą ducha czy tolerancją. To jeden z kolorów najbardziej związanych ze spokojem i kontrolą sytuacji, ale także z równowagą, zrozumieniem i ochroną. To także kolor wyrażający zaufanie, wiarygodność i troskę o innych. Często barwa ta jest kojarzona z inteligencją, siłą i pewnością siebie, ale również z niewinnością i hojnością.Także te elementy, oprócz podkreślenia łączności z krajem przodków, obecnych członków rodu Chetkowskich, są poprzez ich umieszczenie w godle herbu, łącznikiem więzi rodzinnych ojca i syna. Ich reprezentantem jest fundator Michael Josef Chetkowski. Opisane powyżej godło obrazuje również związki filiacyjne, czyli relację dziadek, ojciec, syn. W tym aspekcie można ją odczytywać jako tradycję, dziedziczenie, wychowanie, ale także prezentuje się tutaj międzypokoleniowa łączność. Interpretacja symboliki zastosowanej w budowie herbu została skonsultowana i zaakceptowana przez komisję heraldyczną roli herbowej Nova Heroldia.