Breitung


breitung-234x300

W czerwonym, pod zieloną głowicą o czterech​ wyciągniętych w dół trójlistnych koniczynkach, zielone trójwzgórze obłożone srebrną różą z którego wzrastają trzy złote kłosy w wachlarz. Klejnot, z nałęczki w barwach przemiennych srebrno-czerwono-zielonych, wyrastają dwa srebrne, oplecione dwoma srebrnymi wężami. skrzyżowane sztaby eskulapa. Pomiędzy nimi sowa złota na wprost. Labry, czerwono-srebrne, zielono-srebrne.

Niniejszym ogłaszamy aktem rejestracyjnym fundację znaku herbowego rodziny Breitung dokonaną w roli herbowej Polskiej Wspólnoty Heraldycznej,  Nova Heroldia. Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi oraz kultywowania tradycji rodzinnej. Potwierdza się, że dnia 21 grudnia Roku Pańskiego 2014, powyżej opisany herb został zarejestrowany pod numerem 111214 w roli herbowej Nova Heroldia i podany do publicznej wiadomości poprzez publikację w herbarzu tejże roli herbowej. Herb został ufundowany na wniosek Martiny Lagua z domu Breitung, zamieszkałej w mieście Ronnebrug, kraj związkowy Hessen w Niemczech. Uprawnieni do  używania tego znaku herbowego, są wszystkie osoby męskie i żeński, wywodzące się od ojca fundatorki, Erwina Breitunga. W tym jego syn Werner, tak długo jak zachowają swoje nazwisko Breitung.