Borratyński


Opis herbu: Niebiesko-czerwona tarcza dzielona w krzyż. W 1, trzy miecze srebrne skrzyżowane w wachlarz. W 2, srebrne mury miejskie z  bramą o opuszczonej do połowy kracie i złotych wrotach, lewe otwarte,  z trzema blankowanymi wieżami o dwóch oknach w słup. W 3, srebrny, w słup złożony krokodyl w złotej koronie. W 4, kopulasty, słomianny ul, w towarzystwie sześciu srebrnych pszczół.Klejnot: Z niebiesko-srebrno-czerwonej nałęczki wyrasta pięć pawich piór w wachlarz, przed którymi mały złoty krzyż.Labry: Prawe, niebieskie podbite srebrem. Lewe, czerwone  podbite srebrem.

Fundacji znaku rodzinnego Borratryński dokonano dnia 29 kwietnia Roku Pańskiego 2020. Intencją Fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi w rodzinie oraz kultywowania jej tradycji. Znak ten ma pozostać symbolem tożsamości dla współczesnych jak i przyszłych pokoleń. Uprawnieni do używania tego herbu są: małżonka Małgorzata Borratyńska oraz wszyscy potomkowie w linii męskiej i żeńskiej, tak długo jak stosować będą nazwisko Borratyński. Niniejszym potwierdzamy, że herb własny rodziny Borratyńskich został zarejestrowany pod numerem 180420 w roli herbowej Nova Heroldia i podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jego wizerunku w herbarzu tejże roli herbowej.