Bohucki


Bohucki
Niniejszym ogłaszamy tymże aktem rejestracyjnym fundację znaku herbowego rodziny Buhuckich dokonaną  w Polskiej Roli Herbowej działającej przy stowarzyszeniu Polska Wspólnota Heraldyczna. Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi oraz kultywowania tradycji rodzinnej.
Niniejszym potwierdza się, że dnia 05 marca Roku Pańskiego 2018, niżej opisany herb został zarejestrowany pod numerem 060318 w roli herbowej Nova Heroldia i podany do publicznej wiadomości poprzez publikację w herbarzu tejże roli herbowej.
Opis herbu: W niebieskim złote koło zębate, w nim pośrodku złotego pierścienia srebrna róża lutra. Labry niebieskie podbite złotem.Klejnot, osiem piór bażancich na których złożono krzyżem w skos grabie i kosę barwy złotej. Akt rejestracji został wystawiony dla fundatora herbu, Eryka Bohuckiego. Za wiarygodność genealogiczną i heraldyczną  po dokonaniu konsultacji i sprawdzeniu dostarczonych  dokumentów, potwierdza komisja heraldyczna Polskiej Roli Herbowej, Nova Heroldia z Jeleniej Góry,  dnia 10 marca 2018 roku.

Dnia 18 lutego 2021 roku, rozszerzono prawo do posługiwania się wyżej opisanym znakiem herbowym o krewnych fundatora w najbliższej linii tj. ojca, matkę, brata, oraz rodzeństwo ojca, którym daje się prawo posługiwania znakiem herbowym, a także ich potomkom pod warunkiem zachowania nazwiska Bohucki.

W imieniu komisji heraldycznej Polskiej Roli Herbowej Nova Heroldia,  potwierdza przewodniczacy Norbert Waclawczyk  dnia 18 lutego 2021 roku.