Bohucki


Bohucki
Niniejszym ogłaszamy tymże aktem rejestracyjnym fundację znaku herbowego rodziny
Buhuckich dokonaną  w roli herbowej  Polskiej Wspólnoty Heraldycznej Nova Heroldia.
Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi oraz kultywowania tradycji rodzinnej.
Niniejszym potwierdza się, że dnia
05 marca Roku Pańskiego 2018, niżej opisany herb został zarejestrowany pod numerem 060318
w roli herbowej Nova Heroldia i podany do publicznej wiadomości poprzez publikację w herbarzu tejże roli herbowej.
Opis herbu: W niebieskim złote koło zębate, w nim pośrodku złotego pierścienia srebrna róża lutra.
Labry niebieskie podbite złotem.Klejnot, osiem piór bażancich na których złożono krzyżem w skos grabie i kosę barwy złotej.
Akt rejestracji został wystawiony dla fundatora herbu, Eryka Bohuckiego.
Za wiarygodność genealogiczną i heraldyczną  po dokonaniu konsultacji i sprawdzeniu dostarczonych  dokumentów,
potwierdza komisja heraldyczna roli  herbowej
 Nova Heroldia.
Jelenia Góra dnia 10 marca 2018 roku.