Bęben


 

 Tarcza dzielona w krzyż w barwach czarno – srebrnych. W 1 i 4, bęben srebrny. W 2 i 3, czarne koło zębate na którym złoty kwiat ogórka złożono. Klejnot: na nałęczce w barwach czarno-srebrnych, dwie kosy z czarnymi kosiskami, krzyżem w skos, szpice na zewnątrz. Przed nimi w słup, szabla o czarnej zamknietej rękojeści, szpicą ku dołowi. Labry: czarne podbite sebrem.

Rejestracji tego znaku herbowego, dokonanał w Roku Pańskim 2022 Szanowny Pan Marcin Bęben z Zalesiaków, dla siebie i swojej rodziny.Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi w rodzinie, kultywowania  tradycji i pamięci o przodkach. Znak ten ma pozostać symbolem tożsamości dla współczesnych i przyszłych pokoleń. Uprawnionymi do używania tego znaku herbowego są: wszyscy bezpośredni potomkowie fundatora, męscy i żęńscy, oraz osoby wymienione w aneksie rejestracji, tak długo jak stosować będą nazwisko Bęben. Niniejszym potwierdzamy, że herb własny rodziny Bęben, został zarejestrowany pod numerem 021222 w rejestrze Polskiej Roli Herbowej Nova Heroldia z Jeleniej Góry.

Za wiarygodność genealogiczną i heraldyczną po dokonaniu konsultacji i sprawdzeniu dostarczonych dokumentów potwierdza komisja heraldyczna. Jelenia Góra, 11 grudnia 2022 roku. Przewodniczący Norbert Wacławczyk.

Autor herbu, Kamil Wójcikowski