Antczak


Na czerwonym polu, ponad srebrną podniesioną podstawą ciętą w pięć przewracających się fal, złote gniazdo z sześcioma kłosami zboża na jego obwodzie. Klejnot : Hełm turniejowy zwieńczony złoto-czerwonym zawojem, z którego wyrastają dwa srebrne orle skrzydła, pomiędzy którymi blankowany mur obronny z czerwonych cegieł i o czarnych fugach, na którym trzy złote monety w układzie litery V, każda z wizerunkiem jednej kropli. Labry: Czerwone podbite złotem. Poniżej na wstędze dewiza: MAIORES PRO TESTIBUS HABETO

Fundacji znaku rodzinnego Antczak, dokonano Roku Pańskiego 2021 dla rodziny Pana Bartosza Jacka Antczaka. Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi w rodzinie oraz kultywowania jej tradycji. Znak ten ma pozostać symbolem tożsamości dla współczesnych jak i przyszłych pokoleń. Niniejszym potwierdzamy, że herb własny Antczak został zarejestrowany pod  numerem 220421 w roli herbowej Nova Heroldia z Jeleniej Góry i podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jego wizerunku w herbarzu tejże roli herbowej. Prawo używania herbu, fundatorrozszerza na małżonkę Paulinę zd.Królikowską,oraz na brata Błażeja Mariana i wszystkich potomków noszących nazwisko Antczak.