Albiński


Fundacji znaku herbowego Albiński, dokonano na wniosek Rafała Romana Albińskiego

zamieszkałego w Warszawie.

Na niebieskim polu, ponad obniżoną, srebrną, blankowaną krokwią, ograniczoną od dołu zielonym polem, na którym w pas, srebrne gęsie pióro pisarskie o złotej stosinie i dudce w lewo, szabla oficerska w pas złożona, ostrzem ku górze, sztychem w lewo (wzór 1921/1922). Klejnot: Z srebrno – niebiesko – zielonego zawoju, wyrasta postać mężczyzny w srebrnym kapeluszu o niebieskiej przepasce i kaftanie srebrnym o rozchylonych połach, ozdobionych lamówką niebieską, opasanego pasem barwy zielonej. W dłoniach rozłożonych rąk, w prawej złota podkowa barkiem ku dołowi, w lewej pięć złotych kłosów zboża w wachlarz. Labry: prawe niebieskie podbite srebrem, lewe zielone podbite srebrem.

. Fundacji tego znaku herbowego, dokonano Roku Pańskiego 2021 dla rodziny Albińskich wywodzących swoje korzenie z miejscowości Rudniki koło Częstochowy. Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi w rodzinie oraz kultywowania jej tradycji. Znak ten ma pozostać symbolem tożsamości dla współczesnych i przyszłych pokoleń. Uprawnieni do używania tego znaku herbowego są : fundator i jego rodzina oraz osoby wymienione w aneksie rejestracyjnym. Niniejszym potwierdzamy, że herb własny rodziny Albińskich, został zarejestrowany pod numerem 241121 w Polskiej Roli Herbowej Nova Heroldia z Jeleniej Góry i podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jego wizerunku w herbarzu tejże roli herbowej.

 

Autor:heraldyk Paweł Towpik