Albiński


Na niebieskim, ponad obniżoną, srebrną, blankowaną krokwią, ograniczoną od dołu zielonym polem, na którym w pas, srebrne gęsie pióro pisarskie o złotej stosinie i dudce w lewo, szablę oficerską w pas złożono, ostrzem ku górze, sztychem w lewo  (wzór 1921/1922). Klejnot: Z srebrno-niebiesko-zielonego zawoju, wyrasta postać męższczyzny w srebrnym kapeluszu o niebieskiej przepasce i takiej samej barwy kaftanie o rozchylanaych połach, ozdobionych lamówką niebieską, opasanego pasem barwy zielonej. W dłoniach rozłożonych rąk, prawa, złota podkowa barkiem ku dołowi, lewa, pięć złotych kłosów zboża w wachlarz. Labry: prawe niebieskie podbite srebrem, lewe zielone podbite srebrem.

Fundacji tego znaku herbowego, dokonano Roku Pańskiego 2021 dla rodziny Albińskich wywodzącej swoje korzenie z miejscowości Rudniki koło Częstochowy. Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi w rodzinie oraz kultywowania jej tradycji. Znak ten ma pozostać symbolem tożsamości dla współczesnych jak i przyszłych pokoleń. Uprawnionym do używania tego znaku herbowego jest fundator i jego rodzina oraz ich potomkowie w linii męskiej i żeńskiej, tak długo jak używać będą nazwiska Albiński. Niniejszym potwierdzamy, że herb własny rodziny Albańskich został zarejestrowany pod numerem 241121 w Polskiej Roli Herbowej Nova Heroldia z Jeleniej Góry i podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jego wizerunku w herbarzu tejże roli herbowej.

Wiarygodność genealogiczną i heraldyczną, po dokonaniu konsultacji i sprawdzeniu dostarczonych dokumentów, potwierdza komisja heraldyczna.

Jelenia Góra, 22 listopada 2021 roku

Autor:heraldyk Paweł Towpik