Fundacja


Fundacja własnego herbu

 

Fundacja własnego herbu rodowego, zwanego herbem obywatelskim, znanego pod nazwą herbu mieszczańskiego, jest aktem dobrej nieprzymuszonej  woli fundatora. Raz ufundowany herb pozostaje w niezmienionej formie dla przyszłych pokoleń. Jego wizerunek zamieszczony zostaje w herbarzu książkowym i wirtualnym internetowym roli herbowej Nova Heroldia. W związku z tym że zarówno forma ksiażkowa jak i internet są materialnymi nośnikami informacji

  nie istnieje możliwość ich usunięcia.

Zapewniamy że wszelkie udostępnione nam informacje nieautoryzowane przez fundatora, nie zostaną przekazane osobom trzecim a na wyraźne życzenie fundatora zostaną usunięte z archiwum roli herbowej. Patrz statut roli herbowej Pierwszej Powszechnej Otwartej Księgi Herbowej Nowa Heraldia. Przystępując do realizacji państwa zamówienia w pierwszej kolejności uwzględniamy w projekcie nowego herbu rodowego wszelkie uwagi i propozycje fundatora. Należą do nich informacje dotyczące takich punktów jak: nazwisko, jeśli znana to jego etymologię, zawód lub tradycyjne zawody w rodzinie, miejsce urodzenia, terytorium pochodzenia (kraj, region), dewiza życiowa, ulubione zajęcie, ulubione kolory oraz inne, zdaniem Państwa informacje mogęce znaleźć swoje symboliczne odzwierciedlenie w herbie. Mogą Państwo nadesłać swoja własną szkicową propozycję. Odradzamy samodzielnego projektowania herbów na tarczach dzielonych, oraz stosowania zbyt dużej liczby elementów i barw w projekcie takiego herbu. Powyższe uwag i propozycji  służą wyłącznie do przełożenia charakterystycznych określeń dotyczących rodziny fundatora herbu na symbole graficzne, które mogą zostać uwzględnione  w projektowanym herbie rodowym. Na podstawie otrzymanych informacji i ewentualnie Państwa sugestii nasi heraldycy, bazując na wieloletnim doświadczeniu i wiedzy heraldycznej, wykonują odpowiedni projekt herbu. Po zatwierdzeniu przez Fundatora takiego projektu oraz sprawdzeniu na jednorazowość i niepowtarzalność, herb jest kierowany do komisji herbowej celem jego zatwierdzenia i rejestracji. Mogą Państwo skorzystać z opcji zamówienia projektu prywatnie u jednego z naszych heraldyków. Kosztuje to więcej, niż symboliczna opłata za standardowy projekt, ale otrzymają Państwo w zamian fachowe doradztwo. W ramach prac projektowych otrzymują Państwo grafikę komputerową swego herbu, (w formie plików png lub jpg) Po zaakceptowaniu przez państwa proponowanego wzoru następuje sprawdzenie na jednorazowość i niepowtarzalność, wykonanie oryginału herbu, listu herbowego, aktu rejestracyjnego, rejestracja i wpis do roli herbowej Nova Heroldia. Po procedurze rejestracji otrzymacie państwo reprezentacyjny list herbowy w eleganckiej oprawie wraz z aktem rejestracyjnym. List herbowy w którym obok wizerunku własnego herbu wpisani są wszyscy uprawnieni do stosowania tego herbu, potwierdzony jest przez przedstawiciela roli herbowej  Nova Heroldia. List herbowy jest obok aktu rejestracyjnego jedynym dokumentem potwierdzającym fundację i rejestrację nowego własnego herbu rodowego. W przypadku rejestracji potwierdzonego, istniejącego herbu rodowego mieszczańskiego czy szlacheckiego, który ma zostać wpisany do roli herbowej Nova Heroldia (patrz statut) wydany zostaje także list herbowy i akt rejestracyjny. Oczywiście po uprzednim przedstawieniu przez Petenta odpowiednich dokumentów, potwierdzajacych istnienie lub rejestrację takiego herbu, w innych rolach herbowych lub herbarzach.