Historia roli herbowej


 

prezydenci

Od prawej: Prezydent XXIX Kongresu Genealogiczno-Heraldycznego w Stuttgarcie dypl. inż. Harald Heimbach, dalej zaproszony na zjazd prezes Polskiej Wspólnoty Heraldycznej Norbert Wacławczyk oraz drugi prezydent kongresu dr.Rolf E.Sutter.

 

rosja

Wśród uczestników kongresu byli także przedstawiciele Rosji. Powyżej prezes Polskiej Wspólnoty Heraldycznej pan Wacławczyk w towarzystwie dr. Stanilawa W. Dumina prezydenta towarzystwa genealogicznego Federacji Rosyjskiej oraz prezesa rosyjskiej cesarskiej roli herbowej.

 

szkot

Na kongres zaproszono również przedstawicieli szlachty europejskiej. Powyżej Charles Ross of Biggar, baron of Biggar ze Szkocji

 

afryka

Honorowym gościem był przedstawiciel rodziny królewskiej Khoisan Nation z Afyki Południowej król Calvin Denver John Cornelius III