Zagłębiowska Komandoria Orderu Świętego Stanisława z siedzibą w Będzinie


 

 

komandoria

 

Opis Herbu komandorii w Będzinie

 

W tarczy czerwonej na owalnym srebrnym tle czerwony krzyż maltański ze złotą obwolutą, na którego zakończeniach ramion złote kulki osadzono. W pozycji sercowej krzyża, bordiura złota z wieńcem laurowym otaczająca okrągłą srebrną tarczke na której litery S i A złożono (monogramy Stanisława Augusta Poniatowskiego). Nad pionowym ramieniem krzyża koronę królewską osadzono (nawiązanie do króla). W  1997 roku rozpoczęła działalność Zagłębiowska Komandoria Orderu Świętego  Stanisława  z siedzibą w Będzinie. Jej założycielem  był Henryk Bebak miejscowy działacz społeczno-kulturalny. Komandoria,  zgodnie ze swoim powołaniem, miała  prowadzić i   prowadziła do pewnego czasu szeroko zakrojoną działalność  dobroczynną, opiekuńczą, charytatywną.  Przede wszystkim służyła dzieciom z najbiedniejszych rodzin  oraz  tym, które zostały poszkodowane  przez los.  Po pewnym czasie Komandoria przeżyła swojego rodzaju kryzys, skutkiem czego w roku 2001 została wyprowadzona z Będzina. Okazało się bowiem, że nie wszyscy jej członkowie w pełni zrozumieli, że posiadanie ustanowionego przez Króla Stanisława Poniatowskiego Orderu Świętego Stanisława nie jest formą jakiejś nagrody za zasługi dla dam i kawalerów tego Orderu, lecz sygnałem zachęty do podejmowania szczytnych zadań w służbie narodu, ludzkości, oraz  poszczególnego człowieka w potrzebie.

Wiele osób należących do dawnej  Komandorii, jak i tych, które ostatnio otrzymały  w warszawskich Łazienkach Królewskich, siedzibie Kapituły Narodowej, ordery czyniło usilne  starania, by Komandoria Zagłębiowska została wskrzeszona z siedzibą w Będzinie. Zadań organizacyjnych w tym zakresie  ponownie podjął się Henryk Bebak mający najwyższą  rangę w Stowarzyszeniu na naszym terenie.

W 2007 roku minęło dziesięć  lat od czasu,  gdy w Zagłębiu Dąbrowskim rozpoczęła działalność Komandoria Orderu Świętego  Stanisława. Trudno było w dalszym ciągu akceptować bierność.  7 grudnia 2007 roku  na spotkaniu w Będzinie w obecności licznej grupy osób zapadła jednomyślna decyzja o ponownym powołaniu do życia Komandorii Zagłębiowskiej.

W dniu 2 lutego 2008 roku w salach reprezentacyjnych Hotelu  „Cumulus” w Będzinie odbyło się Walne Zgromadzenie  Kandydatów-założycieli Komandorii Zagłębiowskiej Orderu Świętego  Stanisława. Na spotkaniu tym powołano Komandorię, oraz Zarząd. W jego skład weszli: Henryk Bebak – Komandor, Czesław Banaś zastępca Komandora. Członkami  Zarządu zostali: Profesor  Włodzimierz Wójcik, dr  Leszek Krawczyk oraz mgr  Emil Bystrowski.

Członkowie obecnie powołanej do życia struktury organizacyjnej w ostatnich  latach – pracując  niejako pojedynczo – opiekowali się młodzieżą i ludźmi sędziwymi. Działali i działają w bardzo zasłużonej organizacji prowadzonej przez Halinę Rybak-Gredkę, w Stowarzyszeniu Dzieciom Będzina; wygłaszają odczyty i pogadanki w bibliotekach, domach kultury, szkołach i domach dziecka. Są obecni pośród emerytów oraz zasłużonych Polsce kombatantów. Dawniej, w minionych wiekach, ofiarni ludzie swoją wartość poświadczali czynami  wojennymi i przelaną krwią, uzyskiwali nawet status szlachecki;  dzisiaj, w czasach pokoju swój format moralny – owo duchowe szlachectwo –  fundują na gruncie czynnej służby na rzecz bliźnich. A potrzebujących psychicznego  i materialnego wsparcia jest bardzo wielu.

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście. Władze Kapituły Narodowej w Warszawie reprezentował  Pan Marian Sala, Wicekanclerz, oraz  Adam Miczajka Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Orderu w Warszawie. W żywej i rzeczowej dyskusji o zadaniach Kapituły również uczestniczyli posłowie na Sejm RP.

Niniejszym potwierdza się fundację i rejestrację herbu Komandorii Zagłębiowskiej w Będzinie. Fundacji herbu Nobility Cross dokonano w listopadzie roku 2008 na wniosek Zarządu Komandorii Zagłębiowskiej w Będzinie jako fundatora w osobach: Henryka Bebaka, Czesława Banasia, Prof. Dr. Hab. Włodzimierza Wójcika, Emila Bystrowskiego, Dr. Leszka Krawczyka. Wymieniony Zarząd nawiązując do tradycji królewskiej Stanisława Augusta Poniatowskiego, oraz sukcesji przekazanej w konstytucji Orderu św. Stanisława dokonał opracowania herbu dla Komandorii Zagłębiowskiej. Rejestracji dokonano dnia 18 grudnia  Roku Pańskiego 2008 w mieście Jeleniej Górze. Niniejszym ogłaszamy wszem i wobec że herb Komandorii Zagłębiowskiej w Będzinie został podany do publicznej wiadomości poprzez rejestrację w roli herbowej, Pierwszej Powszechnej Otwartej Księgi Herbowej Nowa Heraldia pod numerem 181208. Upoważnieni do posługiwania się tym znakiem herbowym są tylko i wyłącznie członkowie Komandorii Zagłębiowskiej z siedzibą w Będzinie.