wieś Czadrów


czadrow

W polu niebieskim, skos szachowy srebrno-czerwony, pomiędzy dwoma srebrnymi otwartymi rożami o złotych środkach.

W regionach południowej Polski częstym zjawiskiem w XVIII-XX wieku było przyjmowanie przez sołectwa pieczęci, nierzadko z indywidualnymi znakami. Nie udało się dotrzeć do ewentualnych dawnych pieczęci gminnych bądź sołeckich Czadrowa. Heraldyka miejscowych właścicieli. Najdłuższym posiadaczem wsi byli krzeszowscy Cystersi. Zachowało się wiele przedstawień herbu opactwa krzeszowskiego. Śledząc historię Czadrowa można dojść do wniosku, że pierwszym oczywistym odniesieniem historycznym, jakie należy zawrzeć w herbie, jest przynależność do dóbr cystersów z Krzeszowa. Trwała ona w latach 1296-1810, czyli aż ponad 500 lat. Popularnym odniesieniem do symboliki cysterskiej jest użycie szachowanej belki św. Bernarda w polu błękitnym, która była jednym z godeł opactwa krzeszowskiego. Do tego elementu należało dodać inny konkretniejszy wyróżnik miejscowości – ostatecznie nie tylko Czadrów należał do Cystersów. Wybór padł na tradycyjne zajęcie miejscowej ludności – tkactwo lnu, którego najbardziej oczywistym symbolem jest kwiat lnu.

Szczególne podziękowania dla Roberta Szydlika, Radnego Rady Miejskiej w Tłuszczu, twórcy publikacji naukowych i popularno-naukowych, projektanta herbów, flag i innych symboli samorządowych, który swoją wiedzą i doświadczeniem znacząco wsparł tworzenie herbu Czadrowa. Dziękuję Robertowi Fidurze i Kamilowi Wójcikowskiemu heraldykom z zamiłowania, projektantom herbów i innych symboli samorządowych za pomoc w uzasadnieniu godeł herbu Czadrowa. Dziękuję Tomaszowi Steiferowi  historykowi, heraldykowi, członkowi i założycielowi Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, członkowi Polskiej Wspólnoty Heraldycznej Nova Heraldia za opiniowanie projektu herbu Czadrowa. Dziękuję Alfredowi Znamierowskiemu heraldykowi, założycielowi Instytutu Heraldyczno-Weksylologicznego, autorowi wielu książek i artykułów na tematy heraldyczne, projektantowi herbów, flag i innych znaków polskich jednostek samorządowych, członkowi Polskiego Towarzystwa Heraldycznego i Komisji Heraldycznej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji za opiniowanie projektu herbu Czadrow.