Rojek


Fundacji tego znaku herbowego, dokonano na wniosek Pana Krzysztofa Ryszarda Rojka z Łodzi.W niebieskim ponad złotą falującą podstawą złoty krzyż kawalerski wokół którego osiem pszczół. Klejnot – z niebiesko złotej nałęczki wyrasta horągiew kościelna o trzech latzach w barwie złotej ,na której osiem jagód naturalnej barwy w pas złożonych. 1;2;3;2. Labry niebieskie podbite złotem.U dołu maksyma nihil fit sine causa. Fundacji znaku rodowego rodziny Rojek dokonano dnia 15 maja Roku Pańskiego 2019, przez Pana Krzysztofa Ryszarda Rojka dla wszystkich męskich potomków Mieczysława Rojka oraz ich małżonek tak długo jak stosować będą nazwisko Rojek lub z członem Rojek. Prawo to wolą fundatora rozszerza się na żeńskich potomków wraz z dziećmi. Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi rodzinnych oraz kultywowania tradycji rodzinnej. Znak ten ma pozostać jako symbol tożsamości dla współczesnych jak i przyszłych pokoleń. Niniejszym potwierdza się że herb własny rodziny Rojek został zarejestrowany pod numerem 140519 w roli herbowej Nova Heroldia.

 

dla wszystkich męskich potomków Mieczysława Rojka oraz ich małżonek tak długo jak stosować będą nazwisko Rojek lub z członem Rojek.. Prawo to wolą fundatora rozszerza się na żeńskich potomków wraz z dziećmi.

Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi rodzinnych oraz kultywowania

tradycji rodzinnej. Znak ten ma pozostać jako symbol tożsamości dla współczesnych jak i przyszłych pokoleń.

Niniejszym potwierdza się że herb własny rodziny Rojek został zarejestrowany pod numerem 140519

w roli herbowej